VÒNG QUAY VUI VẺ TẾT ĐOAN NGỌ

Cập nhật : 25-06-2020

 

Tham gia tại: https://thankhuc.gamota.com/vq-vui-ve


I. Thời gian diễn ra sự kiện: 0:00 ngày 25/06/2020 - 23:59 ngày 30/06/2020.

 

II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile

 

III. Nội dung sự kiện:

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, cứ mỗi 10.000 VNĐ nạp vào game Thần Khúc, người chơi sẽ được 1 lượt quay nhận quà tại Vòng Quay Vui Vẻ. 
 • Chỉ tính nạp trên trang nạp Gamota.
 • Người chơi quay sẽ có cơ hội nhận các vật phẩm ingame, áo thun, Đồng Vàng hoặc % số KNB Khóa trong Quỹ thưởng chung. Quỹ thưởng chung sẽ tăng 5 KNB Khóa mỗi lượt người chơi quay.
 • Càng nhiều người chơi quay thì giải thưởng trong Quỹ sẽ càng lớn!
 • Người chơi có thể sử dụng Đồng Vàng để đổi quà tương ứng.

 

IV. Phần thưởng trong Vòng Quay:

 • Áo thun Thần Khúc Mobile *1
 • 3% Quỹ Thưởng
 • 5% Quỹ Thưởng
 • 10% Quỹ Thưởng
 • Bộ Cáp Sạc Dự Phòng REMAX *1
 • Đồng Vàng *1
 • Đồng Vàng *5
 • Đồng Vàng *10
 • Tinh Hoa Đá *1
 • Trọng·Đúc Tinh Thạch *1
 • Gói Nguyên Liệu Bậc 6 *1
 • Rương Thẻ Tạo Thế Thần *1
 • Vẫn Thiết Cao*1
 • Đá Thần Biến *1
 • Nhật nguyệt tinh thạch *1
 • Đan EXP Thiên Thần *1

Top 10 người chơi có số lượt quay nhiều nhất sẽ nhận thêm phần quà giá trị tương ứng.
Khi tích lũy lượt đã quay đạt mốc người chơi sẽ nhận thêm Đồng Vàng tương ứng.

 

V. Đổi Thưởng Đồng Vàng:

 • Quà Tùy Chọn Trang Bị Chân Ngôn Bậc 10 *2, Thượng Cổ Thần Khế Cam *4 (số lần đổi: 1)
 • Quà Tùy Chọn Trang Bị Chân Ngôn Bậc 9 *1, Thượng Cổ Thần Khế Cam *2 (số lần đổi: 2)
 • Quà Tùy Chọn Trang Bị Chân Ngôn Bậc 8 *1, Thượng Cổ Thần Khế Cam *1 (số lần đổi: 3)
 • Hộp ngẫu nhiên Hồn ngọc đỏ cấp 12 *1, Thượng Cổ Thần Khế Tím *1 (số lần đổi: 3)
 • Gói ngẫu nhiên Hồn Ngọc đỏ (cấp 10) *1, Thượng Cổ Thần Khế Tím *1 (số lần đổi: 5)
 • Lô Nham Trầm Kim *3, Vẫn Thiết Hạch Tâm *3 (số lần đổi: 5)

Phần quà sẽ được trao sau 24-48 giờ, tính từ thời điểm người chơi đổi thành công.
 

VI. Phần thưởng Top 10 Lượt Quay:
- Top 1:

 • Thẻ Hắc Hồn Ma Thể *1
 • Hộp Hồn Ngọc Đỏ Ngẫu Nhiên (Cấp 15) *1
 • Quà ngẫu nhiên Mảnh Thần Khí·Cao *100
 • Hồn tinh hoàn mĩ *40

 
- Top 2:

 • Thẻ Thương Viêm Hỏa Thể *1
 • Hộp ngẫu nhiên Hồn ngọc đỏ cấp 12 *1
 • Quà ngẫu nhiên Mảnh Thần Khí·Cao *80
 • Hồn tinh hoàn mĩ *30

- Top 3:

 • Thẻ Thanh Ly Linh Thể *1
 • Gói ngẫu nhiên Hồn Ngọc đỏ (cấp 10) *2
 • Quà ngẫu nhiên Mảnh Thần Khí·Cao *60
 • Hồn tinh hoàn mĩ *20

- Top 4 - 6:

 • Thẻ Phệ Nguyên Thú *1
 • Hộp quà ngẫu nhiên Hồn Ngọc Cam(cấp 10) *2
 • Quà ngẫu nhiên Mảnh Thần Khí·Cao *40
 • Hồn tinh cao cấp *40

- Top 7 - 10:

 • Thẻ Dung Tương Long Hà *1
 • Hộp quà ngẫu nhiên Hồn Ngọc Cam(cấp 10) *1
 • Quà ngẫu nhiên Mảnh Thần Khí·Cao *40
 • Hồn tinh cao cấp *20

VI. HƯỚNG DẪN NHẬN LƯỢT FREE:

 • Đăng nhập tài khoản vào sự kiện Vòng Quay Vui Vẻ.
 • Chọn vào mục “Lượt Free” trên website sự kiện.
 • Chia sẻ sự kiện trên Facebook sẽ nhận được 1 lượt miễn phí.

Lưu ý:

 • Đối với phần thưởng Áo thun và Sạc Dự Phòng REMAX, người chơi vui lòng inbox Fanpage Thần Khúc Mobile để nhận thưởng và sẽ được BQT tổng kết và trao giải sau khi sự kiện kết thúc (từ 5 – 7 ngày tùy thuộc vào địa chỉ người chơi cung cấp).
 • Phần thưởng vật phẩm trong game sẽ được gửi qua thư nhân vật trong 24-48 tiếng
 • Người chơi vui lòng xóa tất cả thư cũ đã nhận để trống hộp thư, tránh trường hợp đầy thư gây lỗi và không nhận được thưởng. Mọi trường hợp đầy thư và xóa thư khi chưa nhận đính kèm BQT đều không giải quyết được thưởng.

 

Đại diện BQT Thần Khúc kính bút

.