VÒNG QUAY SƯ ĐỒ TẦM BẢO

Cập nhật : 19-11-2020

 

Tham gia tại: https://thankhuc.gamota.com/sudotambao


I. Thời gian diễn ra sự kiện: 0:00 ngày 19/11/2020 - 23:59 ngày 25/11/2020.

 

II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile

 

III. Nội dung sự kiện:

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, cứ mỗi 10.000 VNĐ nạp vào game Thần Khúc, người chơi sẽ được 1 lượt quay nhận quà tại Vòng Quay Thất Tịch. 
 • Chỉ tính nạp trên trang nạp Gamota.
 • Người chơi quay sẽ có cơ hội nhận các vật phẩm ingame, áo thun, Đồng Vàng hoặc % số KNB Khóa trong Quỹ thưởng chung. Quỹ thưởng chung sẽ tăng 5 KNB Khóa mỗi lượt người chơi quay.
 • Càng nhiều người chơi quay thì giải thưởng trong Quỹ sẽ càng lớn!
 • Người chơi có thể sử dụng Đồng Vàng để đổi quà tương ứng.

 

IV. Phần thưởng trong Vòng Quay:

 • Áo thun Thần Khúc Mobile *1
 • 3% Quỹ Thưởng
 • 5% Quỹ Thưởng
 • 10% Quỹ Thưởng
 • Thẻ AC 50.000
 • Đồng Vàng *1
 • Đồng Vàng *5
 • Đồng Vàng *10
 • Thẻ AC 100.000
 • Thái Cổ Ngọc Tủy *1
 • Đá Tăng bậc Hỗn Độn *1
 • Quyển Tăng Đá *1
 • Quà đá đặc biệt cấp 6 *1
 • Vẫn Thiết Hạch Tâm *1
 • Thiên Mạch Thạch *5
 • Nhật Nguyệt Tinh Thạch *5

Top 10 người chơi có số lượt quay nhiều nhất sẽ nhận thêm phần quà giá trị tương ứng.
Khi tích lũy lượt đã quay đạt mốc người chơi sẽ nhận thêm Đồng Vàng tương ứng.

 

V. Đổi Thưởng Đồng Vàng:

 • Thủy Nguyên Kỳ Lân *1,Hộp ngẫu nhiên Hồn ngọc đỏ cấp 15*1 (số lần đổi: 1)
 • Huyết Lệ Hoàng Vũ *1,Hộp ngẫu nhiên Hồn ngọc đỏ cấp 12*1 (số lần đổi: 1)
 • Hộp ngẫu nhiên Hồn ngọc đỏ cấp 15*1Truyền Thừa Ngọc Tỷ *1 (số lần đổi: 2)
 • Hộp ngẫu nhiên Hồn ngọc đỏ cấp 12*1、Truyền Thừa Ngọc Tỷ *1 (số lần đổi: 3)
 • Thái Cổ Ngọc Tủy *1,Thần Phạt Thánh Thạch *20 (số lần đổi: 3)
 • Thái Cổ Ngọc Tủy *1,Thần Uy Thánh Thạch *10 (số lần đổi: 5)
 • Vẫn Tinh *5,Đá Thần Biến *30: (số lần đổi: 5)

Phần quà sẽ được trao sau 24-48 giờ, tính từ thời điểm người chơi đổi thành công.

 

VI. Thưởng Tích Lũy Lượt Quay:

 • Tích lũy 10 lượt quay: Đồng vàng *10.
 • Tích lũy 50 lượt quay: Đồng vàng *50.
 • Tích lũy 100 lượt quay: Đồng vàng *100.
 • Tích lũy 300 lượt quay: Đồng vàng *300.
 • Tích lũy 500 lượt quay: Đồng vàng *500, Avatar nhà giáo.
 • Tích lũy 1000 lượt quay: Đồng vàng *1000, Hòm thiên thần đỏ *1.
 • Tích lũy 1500 lượt quay: Đồng vàng *1500, Hộp Võ Hồn Miễn Bạo (Đỏ) *1.
 • Tích lũy 2000 lượt quay: Đồng vàng *2000, Quà Tùy Chọn Trang Bị Chân Ngôn Bậc 9 *1.
 • Tích lũy 2500 lượt quay: Đồng vàng *2500, Thương Thử Đại Tiên *1.
 • Tích lũy 4000 lượt quay: Đồng vàng *4000, Quà Tùy Chọn Trang Bị Chân Ngôn Bậc 10 *1.

Phần quà ingame sẽ được trao sau khi kết thúc sự kiện. Phần thưởng Đồng vàng sẽ tự cộng thêm cho người chơi khi đạt mốc tích lũy lượt quay.

 

VII. Phần thưởng Top 10 Lượt Quay:
- Top 1:

 • Thẻ Hắc Hồn Ma Thể *1.

 • Hòm Thiên Thần Đỏ *2.

 • Hồn tinh hoàn mĩ *40.

 • Thiên Mạch Thạch *100.

 
- Top 2:

 

 • Thẻ Tiên Hoa Lôi Thể *1.

 • Hòm Thiên Thần Đỏ *1.

 • Hồn tinh hoàn mĩ *30.

 • Thiên Mạch Thạch *80.

- Top 3:

 

 • Thẻ Già Lam Chân Thể *1.

 • Rương Thiên Thần Cam *2.

 • Hồn tinh hoàn mĩ *20.

 • Thiên Mạch Thạch *60.

- Top 4 - 6:

 • Thẻ Kinh Lôi Bá Thể *1

 • Rương Thiên Thần Cam *1

 • Hồn tinh cao cấp *10

 • Thiên Mạch Thạch *40

 

- Top 7 - 10:

 • Thẻ Thanh Ly Linh Thể *1

 • Rương Thiên Thần Cam *1

 • Hồn tinh cao cấp *10

 • Thiên Mạch Thạch *40

 

VIII. HƯỚNG DẪN NHẬN LƯỢT FREE:

 • Đăng nhập tài khoản vào sự kiện Vòng Quay Sư đồ tầm bảo.
 • Chọn vào mục “Lượt Free” trên website sự kiện.
 • Chia sẻ sự kiện trên Facebook sẽ nhận được 1 lượt miễn phí.

Lưu ý:

 • Đối với phần thưởng Áo thun và Thẻ AC, người chơi vui lòng inbox Fanpage Thần Khúc Mobile để nhận thưởng và sẽ được BQT tổng kết và trao giải sau khi sự kiện kết thúc (từ 5 – 7 ngày tùy thuộc vào địa chỉ người chơi cung cấp).
 • Phần thưởng vật phẩm trong game sẽ được gửi qua thư nhân vật trong 24-48 tiếng
 • Người chơi vui lòng xóa tất cả thư cũ đã nhận để trống hộp thư, tránh trường hợp đầy thư gây lỗi và không nhận được thưởng. Mọi trường hợp đầy thư và xóa thư khi chưa nhận đính kèm BQT đều không giải quyết được thưởng.

 

Đại diện BQT Thần Khúc kính bút

.