VẤN ĐỈNH TAM GIỚI

Cập nhật : 07-03-2019

 

Thời gian: 21:00 – 21:30 Thứ 2 hàng tuần

Quy tắc:

  • Thành viên hoàng bang 3 server trong cùng 1 chiến trường liên server có tư cách vào vấn đỉnh tam giới.
  • Sau khi vào hoạt động, thu thập chiến trưởng đỉnh hoặc nâng cờ chiến thần đều được điểm, kết thúc h.động hoàng bang điểm cao thắng lợi.
  • Toàn bộ người chơi trong server có hoàng bang thắng đều được buff 20% EXP, chỉ hiệu lực tại map dã ngoại, duy trì 1h.

Phần thưởng: Gói vấn đỉnh tam giới, Cánh Tiên Vũ, Đan EXP Thiên Thần, Đá Thần Biến, Đá tăng bậc Chiến Thần

 

★★★★★★★★★★★★★★★

THẦN KHÚC MOBILE - HOÁ THẦN ĐỂ CHIẾN THẦN