UPDATE 1.0 - THẾ LINH CẢNH - SERVER THẾ GIỚI

Cập nhật : 17-04-2019

 

Cách vào:

 • Server đã mở trên 15 ngày
 • Nhân vật cấp 150, click vào Server Thế Giới (góc trên cùng bên phải giao diện Game để vào)

Quy tắc:

 • Thế linh cảnh cách mỗi thời gian nhất định làm mới BOSS và quái tinh anh, tới đánh bại được trang bị tinh linh. 
 • Trứng tinh linh lớn cách mỗi thời gian nhất định làm mới ngẫu nhiên, trứng tinh linh nhỏ cách mỗi thời gian nhất định sẽ làm mới. 
 • Mỗi ngày số lần thu thập tối đa của trứng tinh linh lớn là 2, trứng tinh linh nhỏ là 20. 
 • Thu thập trứng tinh linh lớn càng có cơ hội mở ra trang bị tinh linh hiếm. 
 • Đánh bại BOSS tăng 1 điểm mệt mỏi thế linh cảnh, mỗi ngày tối đa 3 điểm mệt mỏi, điểm mệt mỏi đầy không thể gây sát thương lên BOSS. 

 

 

Khi đánh bại BOSS, người chơi cần thỏa mãn điều kiện sau để được thưởng:

 • Sát thương của người chơi lên BOSS lớn hơn 0
 • Xếp hạng sát thương cao nhất (tiến hành xếp hạng toàn bộ cá nhân, đội ngũ gây ra sát thương)
 • Điểm mệt mỏi của người chơi chưa đủ 3
 • Người chơi gây sát thương lên BOSS trong 15 giây
 • Người chơi đang ở trong thế linh cảnh
 • Nếu đội có quyền nhặt sau khi giết boss, phải nhặt thủ công (hệ thống không tự auto nhặt) và không nhặt sau 1 thời gian vật phẩm sẽ tự biến mất!

 

--------------------------------------------

THẦN KHÚC MOBILE GAMOTA