UPDATE 1.0 - HỘ TỐNG MỸ NHÂN

Cập nhật : 17-04-2019

 

 

 

 

Điều kiện:

  • Nhân vật cấp 80 trở lên có thể tham gia
  • Một ngày tối đa có thể hộ tống 3 lần, người chơi có thể dùng Mỹ Nhân Lệnh (mua trong Tiệm) để làm mới tăng phẩm chất Mỹ Nữ nhận quà cao hơn

Cách tham gia:
Tại giao diện nhiệm vụ góc trái game, kéo xuống 1 chút sẽ có nhiệm vụ Phụ: Hộ tống mỹ nhân. Click để vào nhận nhiệm vụ

 


 

 

Thời gian gấp đôi thưởng: 15:30 - 16:00, 18:30 - 19:00 (sẽ có thông báo của hệ thống)

Lưu ý:

- Đây là bản đồ Tam Giới nên có thể PK liên server
- Cướp hộ tống thành công sẽ nhận 30% phần thưởng của người hộ tống
- Trong quá trình hộ tống bị cướp sẽ mất 30% phần thưởng
- Nếu cướp hộ tống, tối đa chỉ 3 lần đầu được thưởng

 

--------------------------------------------

THẦN KHÚC MOBILE GAMOTA