UPDATE 1.0 - HỆ THỐNG TINH LINH

Cập nhật : 17-04-2019

 

Điều kiện:

 • Nhân vật cấp 150 sẽ mở
 • Server đã mở trên 15 ngày
 • Thu thập đủ 5 món trang bị Tinh Linh sẽ kích hoạt Tinh Linh và đưa lên trận
 • Trang bị Tinh Linh bao gồm các phẩm chất khác nhau: Lục - Lam - Tím - Cam - Đỏ - Hồng
 • Trang bị Tinh Linh có thể nhận thông qua Thế Linh Tiên Cảnh


Lên trận:

 • Mặc định ban đầu mỗi người chơi có thể lên trận tối đa 3 Tinh Linh
 • Có thể dùng Thẻ Ra Trận Tinh Linh (nhận thông qua các hoạt động - event) để mở thêm vị trí, tối đa là 5 vị trí xuất trận

 

Cường hóa trang bị Tinh Linh:

 • Trang bị tinh linh ra trận có thể cường hóa (cần tập hợp 5 món trang bị kích hoạt tinh linh trước) 
 • Khi cường hóa chọn trang bị khác làm nguyên liệu cường hóa, khi độ thuần thục đầy tự động tăng cấp, được thuộc tính thêm mạnh
 • Có thể chọn x2 độ thuần thục tiến hành cường hóa, lưu ý giới hạn với trang bị làm nguyên liệu chưa cường hóa 
 • Khi trang bị từng cường hóa làm nguyên liệu, độ thuần thục của nó sẽ chuyển sang trang bị mục tiêu

 

--------------------------------------------

THẦN KHÚC MOBILE GAMOTA