UPDATE 1.0 - TINH LINH ĐẠI CHIẾN
Cập nhật : 17-04-2019

       Quý Chiến Thần thân mến!      Thời gian dự kiến: 8:30 – 10:00 Thứ 5 (18/4/2019)      Phiên bản update: 1.0  TINH LINH ĐẠI CHIẾN      Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S24 - KIM Ô
Cập nhật : 11-04-2019

  Thời gian: 18h00 ngày 11.04.2019 Tải ngay: https://tkmb.onelink.me/N47a/Social Nạp thẻ tại: https://nap.gamota.com Code tân thủ: 4JED1BFF5TQ Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ quý Chiến Thần vui lòng xem tại đây SERVER MỚI - ĐUA TOP SO...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S23 - HỖN CÔN
Cập nhật : 10-04-2019

  Thời gian: 10h00 ngày 11.04.2019 Tải ngay: https://tkmb.onelink.me/N47a/Social Nạp thẻ tại: https://nap.gamota.com Code tân thủ: 4JED1BFF5TQ Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ quý Chiến Thần vui lòng xem tại đây SERVER MỚI - ĐUA TOP SO...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S22 - THIẾU HẠO
Cập nhật : 09-04-2019

  Thời gian: 10h00 ngày 10.04.2019 Tải ngay: https://tkmb.onelink.me/N47a/Social Nạp thẻ tại: https://nap.gamota.com Code tân thủ: 4JED1BFF5TQ Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ quý Chiến Thần vui lòng xem tại đây SERVER MỚI - ĐUA TOP SO...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S21 - ĐẾ TUẤN
Cập nhật : 09-04-2019

  Thời gian: 10h00 ngày 09.04.2019 Tải ngay: https://tkmb.onelink.me/N47a/Social Nạp thẻ tại: https://nap.gamota.com Code tân thủ: 4JED1BFF5TQ Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ quý Chiến Thần vui lòng xem tại đây SERVER MỚI - ĐUA TOP SO...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S19 - HẠN BẠT
Cập nhật : 08-04-2019

  Thời gian: 10h00 ngày 08.04.2019 Tải ngay: https://tkmb.onelink.me/N47a/Social Nạp thẻ tại: https://nap.gamota.com Code tân thủ: 4JED1BFF5TQ Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ quý Chiến Thần vui lòng xem tại đây SERVER MỚI - ĐUA TOP SO...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S14 - CHÂN MẬT
Cập nhật : 05-04-2019

  Thời gian: 18h00 ngày 05.04.2019 Tải ngay: https://tkmb.onelink.me/N47a/Social Nạp thẻ tại: https://nap.gamota.com Code tân thủ: 4JED1BFF5TQ Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ quý Chiến Thần vui lòng xem tại đây SERVER MỚI - ĐUA TOP SO...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S13 - NGA HOÀNG
Cập nhật : 05-04-2019

  Thời gian: 10h00 ngày 05.04.2019 Tải ngay: https://tkmb.onelink.me/N47a/Social Nạp thẻ tại: https://nap.gamota.com Code tân thủ: 4JED1BFF5TQ Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ quý Chiến Thần vui lòng xem tại đây SERVER MỚI - ĐUA TOP SO...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S12 - XI VƯU
Cập nhật : 04-04-2019

  Thời gian: 16h00 ngày 04.04.2019 Tải ngay: https://tkmb.onelink.me/N47a/Social Nạp thẻ tại: https://nap.gamota.com Code tân thủ: 4JED1BFF5TQ Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ quý Chiến Thần vui lòng xem tại đây SERVER MỚI - ĐUA TOP SO...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S11 - HẬU NGHỆ
Cập nhật : 03-04-2019

  Thời gian: 10h00 ngày 04.04.2019 Tải ngay: https://tkmb.onelink.me/N47a/Social Nạp thẻ tại: https://nap.gamota.com Code tân thủ: 4JED1BFF5TQ Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ quý Chiến Thần vui lòng xem tại đây SERVER MỚI - ĐUA TOP SO...