TÍNH NĂNG MỚI - LINH ĐỒNG

Cập nhật : 15-06-2019

 

Quý chiến thần thân mến
Trong phiên bản Big Update 3.0 đã mở tính năng hoàn toàn mới Linh Đồng để bổ trợ thêm rất nhiều thuộc tính và tăng thêm Lực chiến cho nhân vật
Tiểu tiên xin hướng dẫn để các Chiến thần có thể dễ dàng nắm bắt được, cụ thể như sau

Cấp độ mở: 1CS30
Giới thiệu/Cách nhận/Cách tăng thuộc tính:

 • Tiểu Võ Sinh (mua trong Tiệm KNB Khóa)
 • Lan Tố Nhi (mua trong Tiệm VIP)
 • Người chơi có thể sử dụng Đan Linh Đồng (nhận qua Tam giới hồn tế hoặc mua ở cửa hàng) để tăng bậc Linh Đồng. Đồng thời cũng có thể sử dụng Đan Tư Chất Linh Đồng/Đan Trưởng Thành Linh Đồng để tăng thêm thuộc tính cho Linh Đồng
 • Hỏa Súng Linh Đồng: có thể sử dụng Đan Hỏa Súng mua ở cửa hàng để tăng bậc
 • Phi Liễn Linh Đồng: có thể sử dụng Đan Phi Liễn mua ở cửa hàng để tăng bậc

 

 

 • Pháp Trận:
 1. Đá trận pháp Phi Liễn có thuộc tính ngũ hành, phân biệt là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa Thổ
 2. Đá trận pháp Phi Liễn chia thành 1 thuộc tính và nhiều thuộc tính
 3. Vị trí ô khảm đá Phi Liễn sẽ mở dựa theo bậc của Phi Liễn. Bậc Phi Liễn càng cao thì vị trí ô mở càng nhiều
 4. Mỗi loại thuộc tính ngũ hành phân biệt đạt: 800, 1500, 3000, 5000, 8000, 12000 có thể kích hoạt kỹ năng Phi Liễn cấp tương ứng

 

 

 • Tu luyện:
 1. Hoàn nguyên kinh thư: Người chơi ấn tranh ghép gần nhau, khiến nguyên bộ kinh thư trở lại diện mạo vốn có.
 2. Tụ khí ngưng thần: Người chơi có thể chọn Linh Đồng khác nhau để lĩnh hội, bậc Linh Đồng càng cao, thời gian lĩnh hội càng ngắn. Lựa chọn Linh Đồng khác nhau thưởng sẽ khác nhau.
 3. Tu luyện trừ ma: Nhận nhiệm vụ trừ ma, cần mang theo Linh Đồng xuất chiến trước, sau khi số lượng trừ ma đạt điều kiện có thể hoàn thành nhiệm vụ