GỘP SERVER ĐỢT 2 NGÀY 03-06-2019
Cập nhật : 01-06-2019

  Quý chiến thần thân mến, Nhằm đáp ứng nhu cầu có thể giao lưu với nhiều bằng hữu hơn, cũng như giúp các Chiến Thần có thể trải nghiệm những trận chiến PK máu lửa và cuồng nhiệt hơn, Ban điều hành Thần Khúc sẽ tiến hành gộp...

GỘP SERVER ĐỢT 1 NGÀY 30-05-2019
Cập nhật : 28-05-2019

  Quý chiến thần thân mến, Nhằm đáp ứng nhu cầu có thể giao lưu với nhiều bằng hữu hơn, cũng như giúp các Chiến Thần có thể trải nghiệm những trận chiến PK máu lửa và cuồng nhiệt hơn, Ban điều hành Thần Khúc sẽ tiến hành gộp...

UPDATE 2.0 - TU LA VIÊM NGỤC
Cập nhật : 12-05-2019

         Quý Chiến Thần thân mến!      Thời gian dự kiến: 8:30 – 10:00 Thứ 3 (14/5/2019)      Phiên bản update: 2.0  TU LA VIÊM NGỤC      Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến...

UPDATE 1.0 - TINH LINH ĐẠI CHIẾN
Cập nhật : 17-04-2019

       Quý Chiến Thần thân mến!      Thời gian dự kiến: 8:30 – 10:00 Thứ 5 (18/4/2019)      Phiên bản update: 1.0  TINH LINH ĐẠI CHIẾN      Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S24 - KIM Ô
Cập nhật : 11-04-2019

  Thời gian: 18h00 ngày 11.04.2019 Tải ngay: https://tkmb.onelink.me/N47a/Social Nạp thẻ tại: https://nap.gamota.com Code tân thủ: 4JED1BFF5TQ Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ quý Chiến Thần vui lòng xem tại đây SERVER MỚI - ĐUA TOP SO...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S23 - HỖN CÔN
Cập nhật : 10-04-2019

  Thời gian: 10h00 ngày 11.04.2019 Tải ngay: https://tkmb.onelink.me/N47a/Social Nạp thẻ tại: https://nap.gamota.com Code tân thủ: 4JED1BFF5TQ Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ quý Chiến Thần vui lòng xem tại đây SERVER MỚI - ĐUA TOP SO...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S22 - THIẾU HẠO
Cập nhật : 09-04-2019

  Thời gian: 10h00 ngày 10.04.2019 Tải ngay: https://tkmb.onelink.me/N47a/Social Nạp thẻ tại: https://nap.gamota.com Code tân thủ: 4JED1BFF5TQ Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ quý Chiến Thần vui lòng xem tại đây SERVER MỚI - ĐUA TOP SO...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S21 - ĐẾ TUẤN
Cập nhật : 09-04-2019

  Thời gian: 10h00 ngày 09.04.2019 Tải ngay: https://tkmb.onelink.me/N47a/Social Nạp thẻ tại: https://nap.gamota.com Code tân thủ: 4JED1BFF5TQ Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ quý Chiến Thần vui lòng xem tại đây SERVER MỚI - ĐUA TOP SO...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S19 - HẠN BẠT
Cập nhật : 08-04-2019

  Thời gian: 10h00 ngày 08.04.2019 Tải ngay: https://tkmb.onelink.me/N47a/Social Nạp thẻ tại: https://nap.gamota.com Code tân thủ: 4JED1BFF5TQ Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ quý Chiến Thần vui lòng xem tại đây SERVER MỚI - ĐUA TOP SO...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S14 - CHÂN MẬT
Cập nhật : 05-04-2019

  Thời gian: 18h00 ngày 05.04.2019 Tải ngay: https://tkmb.onelink.me/N47a/Social Nạp thẻ tại: https://nap.gamota.com Code tân thủ: 4JED1BFF5TQ Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ quý Chiến Thần vui lòng xem tại đây SERVER MỚI - ĐUA TOP SO...