MINI UPDATE 7.2 - GIỚI HẠN CHI VƯƠNG
Cập nhật : 16-03-2020

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 9:00 – 11:00 Thứ 3 (17/03/2020)      Phiên bản mini update: 7.2 - GIỚI HẠN CHI VƯƠNG      Lưu ý: Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ...

LÁ - ĐỒNG TIỀN CHUNG DÀNH RIÊNG CHO CỘNG ĐỒNG...
Cập nhật : 12-03-2020

  Trong tháng 03/2020 này, GAMOTA đã chính thức cho ra mắt tính năng mới: nạp Lá - cùng với đó là nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho tất cả game thủ đang chơi game do NPH GAMOTA phân phối và phát hành.   Vậy Lá là...

GỘP SERVER NGÀY 25-02-2020
Cập nhật : 24-02-2020

  Quý chiến thần thân mến, Nhằm đáp ứng nhu cầu có thể giao lưu với nhiều bằng hữu hơn, cũng như giúp các Chiến Thần có thể trải nghiệm những trận chiến PK máu lửa và cuồng nhiệt hơn, Ban điều hành Thần Khúc sẽ tiến hành gộp...

MINI UPDATE 7.1 - CHỨNG ĐẠO THẦN TRANG
Cập nhật : 13-01-2020

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 3 (14/01/2020)      Phiên bản mini update: 7.1 - CHỨNG ĐẠO THẦN TRANG      Lưu ý: Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ...

GỘP SERVER NGÀY 07-01-2020
Cập nhật : 06-01-2020

  Quý chiến thần thân mến, Nhằm đáp ứng nhu cầu có thể giao lưu với nhiều bằng hữu hơn, cũng như giúp các Chiến Thần có thể trải nghiệm những trận chiến PK máu lửa và cuồng nhiệt hơn, Ban điều hành Thần Khúc sẽ tiến hành gộp...

BIG UPDATE 7.0 - NGŨ CHUYỂN THÀNH THẦN
Cập nhật : 23-12-2019

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 3 (24/12/2019)      Phiên bản big update: 7.0 - NGŨ CHUYỂN THÀNH THẦN      Lưu ý: Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến...

MINI UPDATE 6.3 - LẠC VÀO TIÊN GIỚI
Cập nhật : 02-12-2019

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 3 (03/12/2019)      Phiên bản mini update: 6.3 - LẠC VÀO TIÊN GIỚI      Lưu ý: Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến...

GỘP SERVER NGÀY 26-11-2019
Cập nhật : 25-11-2019

  Quý chiến thần thân mến, Nhằm đáp ứng nhu cầu có thể giao lưu với nhiều bằng hữu hơn, cũng như giúp các Chiến Thần có thể trải nghiệm những trận chiến PK máu lửa và cuồng nhiệt hơn, Ban điều hành Thần Khúc sẽ tiến hành gộp...

MINI UPDATE 6.2 - CHIẾN TRƯỜNG PHÂN TRANH
Cập nhật : 11-11-2019

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 3 (12/11/2019)      Phiên bản mini update: 6.2 - CHIẾN TRƯỜNG PHÂN TRANH      Lưu ý: Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến...

GỘP SERVER NGÀY 05-11-2019
Cập nhật : 04-11-2019

  Quý chiến thần thân mến, Nhằm đáp ứng nhu cầu có thể giao lưu với nhiều bằng hữu hơn, cũng như giúp các Chiến Thần có thể trải nghiệm những trận chiến PK máu lửa và cuồng nhiệt hơn, Ban điều hành Thần Khúc sẽ tiến hành gộp...