GỘP SERVER NGÀY 26-11-2019
Cập nhật : 25-11-2019

  Quý chiến thần thân mến, Nhằm đáp ứng nhu cầu có thể giao lưu với nhiều bằng hữu hơn, cũng như giúp các Chiến Thần có thể trải nghiệm những trận chiến PK máu lửa và cuồng nhiệt hơn, Ban điều hành Thần Khúc sẽ tiến hành gộp...

MINI UPDATE 6.2 - CHIẾN TRƯỜNG PHÂN TRANH
Cập nhật : 11-11-2019

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 3 (12/11/2019)      Phiên bản mini update: 6.2 - CHIẾN TRƯỜNG PHÂN TRANH      Lưu ý: Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến...

GỘP SERVER NGÀY 05-11-2019
Cập nhật : 04-11-2019

  Quý chiến thần thân mến, Nhằm đáp ứng nhu cầu có thể giao lưu với nhiều bằng hữu hơn, cũng như giúp các Chiến Thần có thể trải nghiệm những trận chiến PK máu lửa và cuồng nhiệt hơn, Ban điều hành Thần Khúc sẽ tiến hành gộp...

MINI UPDATE 6.1 - HỒNG HOANG SÁNG THẾ
Cập nhật : 23-10-2019

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 5 (24/10/2019)      Phiên bản mini update: 6.1 - HỒNG HOANG SÁNG THẾ      Lưu ý: Đây là phiên bản mini update để chuẩn bị cho BIG UPDATE vào...

GỘP SERVER NGÀY 15-10-2019
Cập nhật : 14-10-2019

  Quý chiến thần thân mến, Nhằm đáp ứng nhu cầu có thể giao lưu với nhiều bằng hữu hơn, cũng như giúp các Chiến Thần có thể trải nghiệm những trận chiến PK máu lửa và cuồng nhiệt hơn, Ban điều hành Thần Khúc sẽ tiến hành gộp...

BIG UPDATE 6.0 - THIÊN THẦN CHÂN NGÔN
Cập nhật : 08-10-2019

  Quý Chiến Thần thân mến!      Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 4 (09/10/2019)      Phiên bản big update: 6.0 THIÊN THẦN CHÂN NGÔN      Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ...

GỘP SERVER NGÀY 24-09-2019
Cập nhật : 23-09-2019

  Quý chiến thần thân mến, Nhằm đáp ứng nhu cầu có thể giao lưu với nhiều bằng hữu hơn, cũng như giúp các Chiến Thần có thể trải nghiệm những trận chiến PK máu lửa và cuồng nhiệt hơn, Ban điều hành Thần Khúc sẽ tiến hành gộp...

MINI UPDATE 5.2 - VẪN TINH TRANG HÓA
Cập nhật : 16-09-2019

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 3 (17/09/2019)      Phiên bản mini update: 5.2 - VẪN TINH TRANG HÓA      Lưu ý: Đây là phiên bản mini update để chuẩn bị cho BIG UPDATE vào...

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ VÀ GỘP SERVER NGÀY 10-9-2019
Cập nhật : 09-09-2019

  Quý chiến thần thân mến! Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cấp hệ thống và  đáp ứng nhu cầu có thể giao lưu với nhiều bằng hữu hơn, cũng như giúp các Chiến Thần có thể trải nghiệm những trận chiến PK máu lửa và cuồng...

GỘP SERVER NGÀY 03-09-2019
Cập nhật : 02-09-2019

  Quý chiến thần thân mến, Nhằm đáp ứng nhu cầu có thể giao lưu với nhiều bằng hữu hơn, cũng như giúp các Chiến Thần có thể trải nghiệm những trận chiến PK máu lửa và cuồng nhiệt hơn, Ban điều hành Thần Khúc sẽ tiến hành gộp...