THIÊN MỆNH CHI CHIẾN

Cập nhật : 07-03-2019

 

Thời gian: 19:00 – 19:30 thứ 3, 5, 7 hàng tuần

Cấp yêu cầu: 50 trở lên

Quy tắc:

 • Hoạt động mở tất cả người chơi đều được vào, ngẫu nhiên ghép phe
 • Giết địch, công tháp phòng ngự hoặc đại bản doanh đều được điểm
  Top 5 BXH được thêm quà
 • Tháp phòng ngự phải đánh từ ngoài vào trong, cứ phá 1 tháp, tất cả người chơi phe đều được BUFF, BUFF được cộng dồn.
 • Dù là tháp nào bị dỡ, đều có thể công kích đại bản doanh. Thời gian hoạt động ưu tiên phá đại bản doanh địch, bên điểm cao thắng
 • Hoạt động kết thúc, bên thắng nhận quà thắng lợi Thiên Mệnh Chiến, người chơi trong cảnh đều được qua tham gia
 • Trong cảnh cứ 2p sẽ ngẫu nhiên làm mới buff tăng ích x2 công, hồi SL, sát thương tháp.
 • Đánh bại thủ lĩnh dã ngoại nhận BUFF tăng ích giảm 80% sát thương
 • Điểm nộ đạt 100, có thể phóng mục tiêu, tạo sát thương bằng 30% SL với mục tiêu
 • Hồi sinh tại chỗ nhận 10s thời gian vô địch.

Phần thưởng: Rương minh văn, Điểm công huân, Bảo đồ, Rương nguyên liệu tăng bậc trang bị

 

★★★★★★★★★★★★★★★

THẦN KHÚC MOBILE - HOÁ THẦN ĐỂ CHIẾN THẦN