THẺ VIP ĐẶC QUYỀN VÀ CÁC MỐC VIP

Cập nhật : 08-03-2019

1. THẺ VIP ĐẶC QUYỀN

Bao gồm 3 loại: VIP Bạch Kim, VIP Truyền Thuyết, VIP Chí Tôn

VIP Bạch Kim:

- Cách kích hoạt: nhận khi nạp lần đầu mệnh giá bất kỳ

- Quà kích hoạt lần đầu VIP Bạch Kim: Danh hiệu "Quý Tộc Bạch Kim", Tăng EXP Giết Quái, Nhận miễn phí nhiều lần PB EXP, Không giới hạn số lần truyền tống

 

VIP Truyền Thuyết

- Cách kích hoạt: Tiêu hao 388 KNB Không Khóa
- Quà kích hoạt lần đầu VIP Truyền Thuyết: Thẻ kỹ năng VIP, Thẻ VIP Phản hoàn (Tuyến dưỡng thành phàn hoàn nhiều nguyên liệu tăng bậc), Thêm số lần dự trữ PB Thiên Thần, Tăng số lần nhiệm vụ tam giới

 

VIP Chí Tôn

- Cách kích hoạt: Tiêu hao 1888 KNB Không Khóa
- Quà kích hoạt lần đầu VIP Chí Tôn: Thời trang Mùa Hè Tươi Mát (Vĩnh viễn), Lệnh tạo bang, Thuộc tính cơ bản trang bị tăng 10%, Biểu cảm VIP khi chat

 

2. CÁC CẤP VIP

 

- Phiên bản hiện tại cấp VIP cao nhất là VIP 12, mỗi 1 cấp VIP khi đạt được sẽ nhận được quà siêu giá trị
- Cách tính điểm VIP: mỗi khi tiêu hao 1 KNB Không Khóa sẽ nhận 1 điểm VIP
 

Cấp VIP Số KNB Tiêu Hao
1 200
2 1000
3 2000
4 4000
5 8000
6 15000
7 30000
8 50000
9 100000
10 200000
11 300000
12 500000

 

3. ĐẶC QUYỀN VIP

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★

THẦN KHÚC MOBILE - HOÁ THẦN ĐỂ CHIẾN THẦN