THẤT TỊCH - TINH TINH ĐIỂM ĐĂNG

Cập nhật : 07-08-2019

 

Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 ngày 08/08/2019 - 23:59 ngày 10/08/2019

Phạm vi: Server đã mở từ 8 ngày trở lên

Quy tắc: 

  • Mỗi sao sẽ tương ứng với 1 nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ thì sao đó sẽ sáng
  • Thắp sáng cùng 1 hàng (ngang hoặc dọc) sẽ kích hoạt thưởng nối
  • Nhấp vào tên thưởng nối trên mốc thưởng sẽ xem được được nối tương ứng và nhiệm vụ cần hoàn thành

 

Chi tiết các mốc nhiệm vụ như sau:

 

Chi tiết phần thưởng: