TẾT ĐOAN NGỌ - PHÁO HOA THỊNH ĐIỂN

Cập nhật : 28-06-2020

 

Quý chiến thần thân mến
Vui Tết Đoan Ngọ, tiểu tiên xin gửi đến quý chiến thần sự kiện hoàn "PHÁO HOA THỊNH ĐIỂN"

Thời gian: 0:00 29/06/2020 - 23:59 02/07/2020
 

Phạm vi: các server đã mở được 8 ngày trở lên

Quy tắc:
 

  • Mỗi lần bắn pháo hoa sẽ tăng thêm điểm vui mừng, điểm vui mừng cá nhân đạt mục tiêu sẽ nhận thưởng đạo cụ tương ứng. 
  • Số lần bắn đạt mức nhất định có thể tham gia bảng bắn liên server, thắng được đạo cụ hiếm! 
  • Khi không đủ pháo hoa, nhấn nút rút sẽ hiển thị mua pháo hoa, người chơi muốn đua bảng có thể thông qua mua pháo hoa để thêm số lần bắn
  • Bắn pháo hoa đạt 250 lần trở lên sẽ vào BXH liên server, chỉ có Top 1-10 mới nhận được thưởng

Phần thưởng: