DUY NHẤT 09-05 KHUYẾN MÃI 100% KNB KHÔNG KHOÁ
Cập nhật : 08-05-2020

    Quý Chiến Thần thân mến Vui cuối tuần, Thần Khúc 2020 xin gửi tới quý chiến thần sự kiện KHUYÊN MÃI X2 KNB KHÔNG KHÓA KHI NẠP        Thời gian:  Duy nhất trong ngày 00:00 - 23:59 ngày 09/05/2020     ...

VUI CUỐI TUẦN - TÍCH NẠP
Cập nhật : 07-05-2020

  Quý chiến thần thân mến Vui Cuối Tuần, tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện Tích Nạp Nhận Quà Lớn Thời gian: 0:00 ngày 08/05/2020- 23:59 ngày 10/05/2020 Phạm vi: server đã mở được từ 8 ngày trở lên Nội dung: Các server mở...

VUI CUỐI TUẦN - PHÁO HOA
Cập nhật : 07-05-2020

  Quý chiến thần thân mến Vui Cuối Tuần, Tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện VUI BẮN PHÁO HOA Thời gian: 0:00 ngày 08/05/2020- 23:59 ngày 10/05/2020 Phạm vi: server đã mở được từ 8 ngày trở lên        Quy tắc: Các...

DUY NHẤT 05-05 RUNG CÂY TIỀN
Cập nhật : 04-05-2020

             Quý Chiến Thần thân mến,      Tiểu Tiên xin gửi tới các Chiến Thần sự kiện Cây Rung Tiền - Một Vốn Bốn Lời để tăng thêm KNB KHÔNG KHÓA      Thời gian: 0:00 - 23:59 ngày 05/05/2020    ...

KHUYẾN MÃI 100% KNB KHÔNG KHÓA
Cập nhật : 01-05-2020

    Quý Chiến Thần thân mến Mừng Đại Lễ 30/4 - 1/5, Thần Khúc 2020 xin gửi tới quý chiến thần sự kiện KHUYÊN MÃI X2 KNB KHÔNG KHÓA KHI NẠP        Thời gian:  Duy nhất trong ngày 00:00 - 23:59 ngày 01/05/2020     ...

TÍCH NẠP NHẬN THỜI TRANG
Cập nhật : 28-04-2020

  Quý chiến thần thân mến Mừng Đại lễ 30/4 - 1/5, Thần Khúc 2020, tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện Tích Nạp Nhận Quà Lớn Thời gian: 0:00 ngày 29/04/2020- 23:59 ngày 02/04/2020 Phạm vi: server đã mở được từ 8 ngày trở...

TÍCH NẠP NHẬN THỜI TRANG
Cập nhật : 28-04-2020

  Quý chiến thần thân mến Mừng Đại lễ 30/4 - 1/5, Thần Khúc 2020, tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện Tích Nạp Nhận Quà Lớn Thời gian: 0:00 ngày 29/04/2020- 23:59 ngày 02/04/2020 Phạm vi: server đã mở được từ 8 ngày trở...

LỄ MỪNG PHÁO HOA
Cập nhật : 28-04-2020

  Quý chiến thần thân mến Mừng Đại lễ 30/4 - 1/5, Thần Khúc 2020, tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện VUI BẮN PHÁO HOA Thời gian: 0:00 ngày 29/04/2020- 23:59 ngày 02/05/2020 Phạm vi: server đã mở được từ 8 ngày trở lên    ...

VẠN VẬT BẢO KHỐ
Cập nhật : 28-04-2020

  Quý chiến thần thân mến Mừng Đại lễ 30/4 - 1/5, Thần Khúc 2020, Tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện Vạn Vật Bảo Khố Thời gian: 19:00 - 23:00 hàng ngày, các ngày từ 29/03/2020- 02/05/2020 Phạm vi: server đã mở được từ 8 ngày trở...

ĐUA TOP TIÊU TAM GIỚI
Cập nhật : 28-04-2020

(Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa, thông tin phần thưởng vui lòng xem ở danh sách bên dưới)   Quý chiến thần thân mến Mừng Đại lễ 30/4 - 1/5, Thần Khúc 2020, tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện ĐUA TOP TIÊU TAM GIỚI Thời...