QUỐC TẾ THIẾU NHI - TÍCH NẠP NHẬN THỜI TRANG
Cập nhật : 31-05-2020

    Quý chiến thần thân mến Vui Quốc Tế Thiếu Nhi, tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện Tích Nạp Nhận Quà Lớn Thời gian: 0:00 ngày 01/06/2020- 23:59 ngày 04/06/2020 Phạm vi: server đã mở được từ 8 ngày trở lên Nội...

QUỐC TẾ THIẾU NHI - VẠN VẬT BẢO KHỐ
Cập nhật : 31-05-2020

  Quý chiến thần thân mến Mừng Quốc Tế Thiếu Nhi, Tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện Vạn Vật Bảo Khố Thời gian: 19:00 - 23:00 hàng ngày, các ngày từ 01/06/2020- 04/06/2020 Phạm vi: server đã mở được từ 8 ngày trở lên Quy...

QUỐC TẾ THIẾU NHI - LỄ MỪNG PHÁO HOA
Cập nhật : 31-05-2020

  Quý chiến thần thân mến Vui Quốc Tế Thiếu Nhi, Tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện LỄ MỪNG PHÁO HOA Thời gian: 0:00 ngày 01/06/2020- 23:59 ngày 04/06/2020 Phạm vi: server đã mở được từ 8 ngày trở lên        Quy...

QUỐC TẾ THIẾU NHI - ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ LỚN
Cập nhật : 31-05-2020

  Quý chiến thần thân mến Tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện đăng nhập nhận quà hấp dẫn Thời gian: 0:00 ngày 01/06/2020 - 23:59 ngày 08/06/2020 Phạm vi: server đã mở được từ 8 ngày trở lên Nội dung: Các server mở sau  sẽ...

DUY NHẤT 24-05 KHUYẾN MÃI X2 KNB KHÔNG KHÓA
Cập nhật : 23-05-2020

    Quý Chiến Thần thân mến Tiểu Tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện KHUYÊN MÃI X2 KNB KHÔNG KHÓA KHI NẠP        Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 24/05/2020      Phạm vi áp dụng: các server đã mở được 8...

DUY NHẤT 21-05 MIÊU TỨ KỲ DUYÊN
Cập nhật : 20-05-2020

Quý chiến thần thân mến Tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện SIÊU HOT, đó chính là Miêu Tứ Kỳ Duyên - Thời gian: 0:00 - 23:59 ngày 21/05/2020 - Phạm vi: các server đã mở được 8 ngày trở lên - Quy tắc:  1、Hoạt...

VQMM - TRANH ĐOẠT KHO BÁU RỒNG
Cập nhật : 20-05-2020

  I. Thời gian diễn ra sự kiện: 0:00 ngày 20/05 - 23:59 ngày 27/05/2020. II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile. III. Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, cứ mỗi 10.000 VNĐ nạp vào game Thần Khúc, người chơi sẽ được 1 lượt...

DUY NHẤT 16-05 KHUYẾN MÃI X2 KNB KHÔNG KHÓA
Cập nhật : 15-05-2020

    Quý Chiến Thần thân mến Tiểu Tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện KHUYÊN MÃI X2 KNB KHÔNG KHÓA KHI NẠP        Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 16/05/2020      Phạm vi áp dụng: các server đã mở được 8...

DUY NHẤT 12-05 MIÊU TỨ KỲ DUYÊN
Cập nhật : 11-05-2020

Quý chiến thần thân mến Tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện SIÊU HOT, đó chính là Miêu Tứ Kỳ Duyên - Thời gian: 0:00 - 23:59 ngày 12/05/2020 - Phạm vi: các server đã mở được 8 ngày trở lên - Quy tắc:  1、Hoạt...

NẠP BẤT KỲ NHẬN QUÀ THẢ GA
Cập nhật : 09-05-2020

  Quý chiến thần thân mến! Nhằm mang đến một Chủ Nhật với niềm vui bất ngờ, Đinh Đồng xin gửi tới các chiến thần sự kiện NẠP BẤT KỲ - NHẬN QUÀ THẢ GA Thời gian diễn ra sự kiện: Duy nhất Chủ nhật, 0:00 - 23:59 ngày 10/05/2020 Đối tượng tham gia: Tất cả...