CHUỖI EVENT 8-3 TOP NẠP TAM GIỚI
Cập nhật : 06-03-2020

       Quý Chiến Thần thân mến      Mừng ngày quốc tế phụ nữ 08-03, tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện Đua Top NạpTam Giới      Thời gian: 0:00 07/03/2020- 23:59 10/03/2020      Phạm vi áp dụng: Các server...

CHUỖI EVENT 8-3 MAI HOA TAM THÁM
Cập nhật : 06-03-2020

  Quý chiến thần thân mến Mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08-03, tiểu tiên xin gửi đến quý chiến thần sự kiện hoàn "MAI HOA TAM THÁM" Thời gian: 0:00 07/03/2020- 23:59 09/03/2019 Phạm vi: các server đã mở được 8 ngày trở lên Quy...

CHUỖI EVENT 8-3 NẠP LIÊN TIẾP NGÀY
Cập nhật : 06-03-2020

            Quý Chiến Thần thân mến           Mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3, Tiểu Tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện Nạp Liên Tiếp Ngày nhận quà             Thời gian: 00:00 ngày...

CHUỖI EVENT 8-3 PHÁO HOA THỊNH ĐIỂN
Cập nhật : 06-03-2020

  Quý chiến thần thân mến Mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3, tiểu tiên xin gửi đến quý chiến thần sự kiện hoàn "PHÁO HOA THỊNH ĐIỂN" Thời gian: 0:00 07/03/2020 - 23:59 10/03/2020   Phạm vi: các server đã mở được 8 ngày trở...

DUY NHẤT 03-03 CÂY RUNG TIỀN
Cập nhật : 02-03-2020

             Quý Chiến Thần thân mến,      Tiểu Tiên xin gửi tới các Chiến Thần sự kiện Cây Rung Tiền - Một Vốn Bốn Lời để tăng thêm KNB KHÔNG KHÓA      Thời gian: 0:00 - 23:59 ngày 03/03/2020    ...

CHUỖI EVENT 03-03 TÍCH NẠP NHẬN QUÀ LỚN
Cập nhật : 02-03-2020

  Quý chiến thần thân mến Tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện Tích Nạp Nhận Quà Lớn Thời gian: 0:00 ngày 03/03/2020- 23:59 ngày 06/03/2020 Phạm vi: server đã mở được từ 8 ngày trở lên Nội dung: Các server mở sau  sẽ...

CHUỖI EVENT 03-03 TOP TIÊU TAM GIỚI
Cập nhật : 02-03-2020

(Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa, thông tin phần thưởng vui lòng xem ở danh sách bên dưới)   Quý chiến thần thân mến Tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện ĐUA TOP TIÊU TAM GIỚI Thời gian: 0:00 ngày 03/03/2020- 23:59...

CHUỖI EVENT 03-03 VẠN VẬT BẢO KHỐ
Cập nhật : 02-03-2020

(Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa, thông tin phần thưởng vui lòng xem ở danh sách bên dưới)   Quý chiến thần thân mến Tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện Vạn Vật Bảo Khố Thời gian: 19:00 - 22:59 hàng ngày, các...

CHUỖI EVENT 03-03 LỄ MỪNG PHÁO HOA
Cập nhật : 02-03-2020

  Quý chiến thần thân mến Tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện VUI BẮN PHÁO HOA Thời gian: 0:00 ngày 03/03/2020- 23:59 ngày 06/03/2020 Phạm vi: server đã mở được từ 8 ngày trở lên        Quy tắc: Các server mở sau...

CHUỖI EVENT 03-03 ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ LỚN
Cập nhật : 02-03-2020

  Quý chiến thần thân mến Tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện đăng nhập nhận quà hấp dẫn Thời gian: 0:00 ngày 03/03/2020 - 23:59 ngày 10/03/2020 Phạm vi: server đã mở được từ 8 ngày trở lên Nội dung: Các server mở sau  sẽ...