DUY NHẤT 14-11 KHUYẾN MÃI X2 KNB KHÔNG KHÓA
Cập nhật : 13-11-2019

    Quý Chiến Thần thân mến Chào tháng 10, Tiểu Tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện KHUYÊN MÃI X2 KNB KHÔNG KHÓA KHI NẠP        Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 14/11/2019      Phạm vi áp dụng: các server...

EVENT 14-11 GIÁM BẢO
Cập nhật : 13-11-2019

  Quý chiến thần thân mến, Vui tuần mới, Tiểu Tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện Giám Bảo nhận quà Thời gian: 0:00 14/11/2019 - 23:59 ngày 16/11/2019 Phạm vi: các server đã mở từ 8 ngày trở lên Quy tắc: Trong thời gian diễn ra sự...

EVENT 14-11 NỮ THẦN TỨ PHÚC
Cập nhật : 13-11-2019

   (Hình ảnh trên là minh họa, thông tin chi tiết phần thưởng vui lòng xem ảnh bên dưới)       Quý Chiến Thần thân mến,     Thần Khúc Mobile xin gửi tới các Chiến Thần sự kiện Nữ Thần Tứ Phúc với những phần thưởng vô...

LỄ ĐỘC THÂN - TOP TIÊU TAM GIỚI
Cập nhật : 11-11-2019

(Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa, thông tin phần thưởng vui lòng xem ở danh sách bên dưới)   Quý chiến thần thân mến ĐỘC THÂN VUI TÍNH - XÚNG XÍNH NHẬN QUÀ, tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện ĐUA TOP TIÊU...

LỄ ĐỘC THÂN - MAI HOA TAM THÁM
Cập nhật : 10-11-2019

  Quý chiến thần thân mến ĐỘC THÂN VUI TÍNH - XÚNG XÍNH NHẬN QUÀ, tiểu tiên xin gửi đến quý chiến thần sự kiện hoàn "MAI HOA TAM THÁM" Thời gian: 0:00 11/11/2019 - 23:59 13/11/2019 Phạm vi: các server đã mở được 8 ngày trở...

LỄ ĐỘC THÂN - NẠP CÓ THƯỞNG
Cập nhật : 10-11-2019

  Quý chiến thần thân mến ĐỘC THÂN VUI TÍNH - XÚNG XÍNH NHẬN QUÀ, tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện NẠP CÓ THƯỞNG Thời gian: 0:00 ngày 11/11/2019 - 23:59 ngày 13/11/2019 Phạm vi: server đã mở được từ 8 ngày trở...

LỄ ĐỘC THÂN - PHÁO HOA THỊNH ĐIỂN
Cập nhật : 10-11-2019

  Quý chiến thần thân mến ĐỘC THÂN VUI TÍNH - XÚNG XÍNH NHẬN QUÀ, tiểu tiên xin gửi đến quý chiến thần sự kiện hoàn "PHÁO HOA THỊNH ĐIỂN" Thời gian: 0:00 11/11/2019 - 23:59 14/11/2019   Phạm vi: các server đã mở được 8...

HAPPY DAY - TÍCH NẠP NHẬN QUÀ LỚN
Cập nhật : 07-11-2019

  Quý chiến thần thân mến Cuối tuần vui vẻ, tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện Tích Nạp Nhận Quà Lớn Thời gian: 0:00 ngày 08/11/2019 - 23:59 ngày 10/11/2019 Phạm vi: server đã mở được từ 8 ngày trở lên Nội dung: Các server...

HAPPY DAY - VUI BẮN PHÁO HOA
Cập nhật : 07-11-2019

  Quý chiến thần thân mến Cuối tuần vui vẻ, tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện VUI BẮN PHÁO HOA Thời gian: 0:00 ngày 08/11/2019 - 23:59 ngày 10/11/2019 Phạm vi: server đã mở được từ 8 ngày trở lên        Quy tắc: Các...

HAPPY DAY - NGHỊCH CHUYỂN CÀN KHÔN
Cập nhật : 07-11-2019

             Quý Chiến Thần thân mến      Cuối tuần may mắn, Tiểu Tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện NGHỊCH CHUYỂN CÀN KHÔN với những phần thưởng siêu hấp dẫn        Thời gian: 0:00 ngày...

Chat với chúng tôi