DUY NHẤT 24-05 KHUYẾN MÃI X2 KNB KHÔNG KHÓA
Cập nhật : 23-05-2020

    Quý Chiến Thần thân mến Tiểu Tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện KHUYÊN MÃI X2 KNB KHÔNG KHÓA KHI NẠP        Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 24/05/2020      Phạm vi áp dụng: các server đã mở được 8...

DUY NHẤT 21-05 MIÊU TỨ KỲ DUYÊN
Cập nhật : 20-05-2020

Quý chiến thần thân mến Tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện SIÊU HOT, đó chính là Miêu Tứ Kỳ Duyên - Thời gian: 0:00 - 23:59 ngày 21/05/2020 - Phạm vi: các server đã mở được 8 ngày trở lên - Quy tắc:  1、Hoạt...

VQMM - TRANH ĐOẠT KHO BÁU RỒNG
Cập nhật : 20-05-2020

  I. Thời gian diễn ra sự kiện: 0:00 ngày 20/05 - 23:59 ngày 27/05/2020. II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile. III. Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, cứ mỗi 10.000 VNĐ nạp vào game Thần Khúc, người chơi sẽ được 1 lượt...

DUY NHẤT 16-05 KHUYẾN MÃI X2 KNB KHÔNG KHÓA
Cập nhật : 15-05-2020

    Quý Chiến Thần thân mến Tiểu Tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện KHUYÊN MÃI X2 KNB KHÔNG KHÓA KHI NẠP        Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 16/05/2020      Phạm vi áp dụng: các server đã mở được 8...

DUY NHẤT 12-05 MIÊU TỨ KỲ DUYÊN
Cập nhật : 11-05-2020

Quý chiến thần thân mến Tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện SIÊU HOT, đó chính là Miêu Tứ Kỳ Duyên - Thời gian: 0:00 - 23:59 ngày 12/05/2020 - Phạm vi: các server đã mở được 8 ngày trở lên - Quy tắc:  1、Hoạt...

NẠP BẤT KỲ NHẬN QUÀ THẢ GA
Cập nhật : 09-05-2020

  Quý chiến thần thân mến! Nhằm mang đến một Chủ Nhật với niềm vui bất ngờ, Đinh Đồng xin gửi tới các chiến thần sự kiện NẠP BẤT KỲ - NHẬN QUÀ THẢ GA Thời gian diễn ra sự kiện: Duy nhất Chủ nhật, 0:00 - 23:59 ngày 10/05/2020 Đối tượng tham gia: Tất cả...

DUY NHẤT 09-05 KHUYẾN MÃI 100% KNB KHÔNG KHOÁ
Cập nhật : 08-05-2020

    Quý Chiến Thần thân mến Vui cuối tuần, Thần Khúc 2020 xin gửi tới quý chiến thần sự kiện KHUYÊN MÃI X2 KNB KHÔNG KHÓA KHI NẠP        Thời gian:  Duy nhất trong ngày 00:00 - 23:59 ngày 09/05/2020     ...

VUI CUỐI TUẦN - TÍCH NẠP
Cập nhật : 07-05-2020

  Quý chiến thần thân mến Vui Cuối Tuần, tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện Tích Nạp Nhận Quà Lớn Thời gian: 0:00 ngày 08/05/2020- 23:59 ngày 10/05/2020 Phạm vi: server đã mở được từ 8 ngày trở lên Nội dung: Các server mở...

VUI CUỐI TUẦN - PHÁO HOA
Cập nhật : 07-05-2020

  Quý chiến thần thân mến Vui Cuối Tuần, Tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện VUI BẮN PHÁO HOA Thời gian: 0:00 ngày 08/05/2020- 23:59 ngày 10/05/2020 Phạm vi: server đã mở được từ 8 ngày trở lên        Quy tắc: Các...

DUY NHẤT 05-05 RUNG CÂY TIỀN
Cập nhật : 04-05-2020

             Quý Chiến Thần thân mến,      Tiểu Tiên xin gửi tới các Chiến Thần sự kiện Cây Rung Tiền - Một Vốn Bốn Lời để tăng thêm KNB KHÔNG KHÓA      Thời gian: 0:00 - 23:59 ngày 05/05/2020    ...