SERVER MỚI - HÀO LỄ PHÚC LỢI

Cập nhật : 31-03-2019

 

 

Tiểu Tiên xin giới thiệu đến tất cả các Chiến Thần những phúc lợi hấp dẫn nhất diễn ra trong thời gian đầu khai mở server mới
Thông tin cụ thể như sau

I. QUÀ HÀO LỄ

1. Gói 7 ngày

Thời gian: 7 ngày đầu mở server, người chơi online game đạt 30 phút sẽ nhận thưởng tương ứng

2. Gói tuần thứ 2

Thời gian: Bước vào tuần thứ 2, tức là ngày thứ 8 mở server sẽ nhận thưởng tuần thứ 2, hình thức hoạt động như gói 7 ngày

 
II. SẢNH PHÚC LỢI
 
1. Thưởng online
 
 
Lưu ý: 
  • Rương Vàng ngẫu nhiên mở ra: Long Cung Mật Phù*1, Thẻ KNB Khóa(50)*1, Hồng Hoang Bí Dược*1, Đan Tư Chất Tiên Kỵ*1, Đan Tư Chất Tiên Trận*1
  • Hồng Hoang Bí Dược sau khi sử dụng ngẫu nhiên gia tăng 100-300 điểm chiến lực
2. Điểm danh mỗi ngày
 
 
Thưởng tích lũy đủ số ngày nhận thêm:
 
 
3. Thưởng đạt cấp
 
 
4. Điểm danh chí tôn
 
 

 

-------------------------------------------

THẦN KHÚC MOBILE GAMOTA