SERVER MỚI - ĐUA TOP SO TÀI

Cập nhật : 31-03-2019

 

Quý Chiến Thần thân mến!

Đã tham gia Thần Khúc Mobile thì các Chiến Thần không thể bỏ qua chuỗi các sự kiện tân thủ Đua Top - Đoạt Bảo. Các vật phẩm giá trị sẽ giúp các Chiến Thần củng cố lực chiến, tăng sức mạnh, để có thể Độc Tôn Tam Giới.

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả người chơi tại sever

2. Nội dung: Trong thời gian ra mắt sever mới, người chơi đạt đủ các điều kiện yêu cầu có cơ hội nhận được các vật phẩm giá trị từ Sự Kiện. Chi tiết thưởng:

 

1. ĐUA TOP TIÊN KỴ

Thời gian: Mở server ngày thứ 1 , kết thúc vào 23:59 ngày thứ 2 sau khi mở server (diễn ra trong 2 ngày)


 

2. ĐUA TOP TIÊN CẨM

Thời gian: Mở server ngày thứ 3 , kết thúc vào 23:59 ngày thứ 4 sau khi mở server (diễn ra trong 2 ngày)

 

3. ĐUA TOP TIÊN VÕ

Thời gian: Mở server ngày thứ 4 , kết thúc vào 23:59 ngày thứ 5 sau khi mở server (diễn ra trong 2 ngày)

 

4. ĐUA TOP TIÊN TRẬN

Thời gian: Mở server ngày thứ 5 , kết thúc vào 23:59 ngày thứ 6 sau khi mở server (diễn ra trong 2 ngày)

 
 

5. ĐUA TOP THẦN LUÂN

Thời gian: Mở server ngày thứ 6 , kết thúc vào 23:59 ngày thứ 7 sau khi mở server (diễn ra trong 2 ngày)

 

6. ĐUA TOP CHIẾN KỴ

Thời gian: Mở server ngày thứ 7 , kết thúc vào 23:59 ngày thứ 7 sau khi mở server (diễn ra trong 1 ngày)

7. ĐUA TOP THẦN TRANG

Thời gian: Mở server ngày thứ 1 , kết thúc vào 23:59 ngày thứ 7 sau khi mở server (diễn ra trong 7 ngày)

 

 

-------------------------------------------

THẦN KHÚC MOBILE GAMOTA