SERVER MỚI - CHUỖI SỰ KIỆN 7 NGÀY

Cập nhật : 31-03-2019

Quý Chiến Thần thân mến,

Bước chân đầu tiên gia nhập Tam Giới, Tiểu Tiên xin giới thiệu tới các Chiến Thần cùng tham gia CHUỖI SỰ KIỆN 7 NGÀY siêu hấp dẫn dành máy chủ mới ngay sau đây!

Thời gian: 7 ngày tính từ ngày mở server

 

1. TÍCH LŨY NẠP

 

 

Nội dung: Trong thời gian 7 ngày tính từ ngày mở server mới, người chơi nạp KNB đạt mốc chỉ định sẽ nhận thưởng hấp dẫn

 

 

Rương Trang Sức Thần Biến: dùng được 1 loại vật phẩm sau:

  • Phôi Thần Biến - Liên
  • Phôi Thần Biến - Trang Sức
  • Phôi Thần Biến - Tả Giới
  • Phôi Thần Biến - Hữu Giới

 

2. PHÚC LỢI ĐĂNG NHẬP

Nội dung: Trong thời gian 7 ngày tính từ ngày mở server mới, người chơi đăng nhập tích lũy đủ số ngày chỉ định nhận quà

 

3. KHIÊU CHIẾN THỦ LĨNH QUỐC GIA

Nội dung: Trong thời gian 7 ngày tính từ ngày mở server mới, người chơi tham gia kích sát thủ lĩnh quốc gia (lưu ý: Thủ lĩnh quốc gia đó phải bị tiêu diệt) nhận quà
 

 

4. NẠP LIÊN TIẾP

Liên tiếp 1: mỗi ngày tích luỹ nạp 980 KNB, kéo dài 4 ngày

 

Liên tiếp 2: mỗi ngày tích luỹ nạp 100 KNB, kéo dài 2 ngày

 

5. THU THẬP CHỮ - GHÉP CHỮ ĐỔI QUÀ

Cách nhận: Chữ có thể nhận thông qua tiêu diệt quái ở bản đồ dã ngoại, Tam Giới, phụ bản treo máy

 

 

 

-------------------------------------------

THẦN KHÚC MOBILE GAMOTA