QUYẾT ĐẤU ĐỈNH CAO - ĐỈNH PHONG ĐỐI QUYẾT

Cập nhật : 07-03-2019

 

Thời gian: 21:00 – 21:30 Thứ 3, 5, 7 hàng tuần

Cấp yêu cầu: 50 trở lên

Quy tắc:

  • Chiến đấu đỉnh cao chia thành 2 bên: 2 người và 4 người
  • 10 trận đầu mỗi ngày nhận vật phẩm, 10 trận sau nhận điểm
  • Bên đánh bại đối phương 5 lần thắng lợi
  • 30s ghép 1 lần, không đủ 6 người lượt trống, lượt sau ưu tiên ghép
  • Buff tổ 2 người: HP tăng 20%, giảm sát thương tăng 10%
  • Buff tổ 4 người: Công tăng 50%, di chuyển tăng

 

 

Phần thưởng: Điểm vinh dự, Thẻ KNB Khóa, Đá tăng bậc Chiến Thần

 

★★★★★★★★★★★★★★★

THẦN KHÚC MOBILE - HOÁ THẦN ĐỂ CHIẾN THẦN