QUYẾT CHIẾN HOÀNG THÀNH - BANG HỘI CÔNG THÀNH

Cập nhật : 07-03-2019

 

Thời gian: 21:00 – 21:30 sau khi mở server 3, 7 ngày sẽ mở. Sau đó mở vào thứ 6 hàng tuần

Tư cách tham gia: Thành viên bang được tham gia, người chơi không có bang hãy gia nhập hoặc lập bang

Quy tắc:

 • Hoạt động mở server lần đầu do bang lực chiến cao nhất vào 18h ngày hôm trước thủ thành, bang khác công thành.
 • Sau hoạt động lần đầu, bang chiếm hoàng thành lần trước thủ thành, bang còn lại công thành.
 • 2 bên công thủ có điểm hồi sinh riêng, phe công kích hoạt điểm hồi sinh thêm bằng cách chiếm tượng và đại môn
 • Phe công chiếm tượng cung cấp buff t.tính cho người chơi phe mình, phe thủ chiếm sẽ hủy buff t.tính của phe công
 • Mỗi lần công tượng, vương tọa, thành môn địch, và giết địch đều được điểm.
 • Phe công cần phá thành môn mới được vào hoàng thành công kích vương tọa, công kích vương tọa xong giành thắng lợi, bang tiến ông Top 1 BXH đểm sẽ chiếm vương thành trở thành phe phòng thủ của Tranh Đoạt Vương Thành lần sau
 • Nếu hoàng bang vô địch, thì phe tiến công hoạt động lần sau tăng buff, có thể cộng dồn

 

 

Phần thưởng:

 • Thành viên bang tham gia hoạt động đều có quà
 • Bang chủ phe tặng nhận danh hiệu chí tôn【Khai Quốc đại  Đế】
 • Người chơi điểm cao nhất trong h.động được danh hiệu【Định Quốc Đại Tướng Quân】
 • Top 2, 3, 4, 5 xếp hạng điểm cá nhân được danh hiệu【Đông Cực Đế Vương】,【Tây Cực Đế Vương】,【Nam Cực Đế Vương】,【Bắc Cực Đế Vương】
 • Thành viên phe thắng được danh hiệu 【Mạnh nhất địa biểu】

 

 

Lưu ý:

 • Trong thời gian hoạt động không được chuyển nhượng bang chủ.
 • 【Khai Quốc  Đại Đế】chỉ bang chủ mới có, bang chủ chuyển nhượng cũng vậy
 • Lần quỳ bái toàn server đạt 50, 【Khai Quốc  Đại Đế】có thể mở hoạt động treo máy dã ngoại x2 toàn server

 

★★★★★★★★★★★★★★★

THẦN KHÚC MOBILE - HOÁ THẦN ĐỂ CHIẾN THẦN