EVENT NẠP 1 LẦN - TÍCH NẠP OUTGAME 07/03/2021
Cập nhật : 06-03-2021

   A. Nạp 1 Lần. I. Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 ngày 07/03/2021 - 23:59 ngày 08/03/2021. II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile III. Nội dung sự kiện:  Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chiến Thần nạp 1 lần đạt mốc sẽ nhận...

EVENT NẠP 1 LẦN QUA ỨNG DỤNG VÍ 30/01
Cập nhật : 30-01-2021

  I. Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 ngày 30/01/2021 - 23:59 ngày 30/01/2021.   II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile   III. Nội dung sự kiện:  Trong thời gian diễn ra sự kiện, user nạp 1 lần đạt mốc sẽ nhận thưởng tương...

EVENT NẠP 1 LẦN OUTGAME 26/01
Cập nhật : 26-01-2021

  I. Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 ngày 26/01/2021 - 23:59 ngày 26/01/2021.   II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile   III. Nội dung sự kiện:  Trong thời gian diễn ra sự kiện, user nạp 1 lần đạt mốc sẽ nhận thưởng tương...

EVENT NẠP 1 LẦN OUTGAME 25/01
Cập nhật : 25-01-2021

  I. Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 ngày 25/01/2021 - 23:59 ngày 25/01/2021.   II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile   III. Nội dung sự kiện:  Trong thời gian diễn ra sự kiện, user nạp 1 lần đạt mốc sẽ nhận thưởng tương...

EVENT NẠP 1 LẦN OUTGAME 24/01
Cập nhật : 24-01-2021

  I. Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 ngày 24/01/2021 - 23:59 ngày 24/01/2021.   II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile   III. Nội dung sự kiện:  Trong thời gian diễn ra sự kiện, user nạp 1 lần đạt mốc sẽ nhận thưởng tương...

EVENT NẠP 1 LẦN OUTGAME 24/12 - 27/12
Cập nhật : 24-12-2020

  I. Thời gian diễn ra sự kiện: 0:00 ngày 24/12/2020 - 23:59 ngày 27/12/2020.   II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile   III. Nội dung sự kiện:  Trong thời gian diễn ra sự kiện, user nạp 1 lần đạt mốc sẽ nhận thưởng tương...

NẠP GAME GAMOTA NHẬN QUÀ XẢ LÁNG CÙNG ZALOPAY
Cập nhật : 07-12-2020

    Cứ nạp là có quà cho 500 anh em game thủ Gamota khi thanh toán ZaloPay trên trang nap.gamota.com từ ngày 03/12/2020 - 15/01/2021. Với những siêu phẩm game mobile nhập vai “chính chủ” với chất lượng đã được khẳng định cả ở thị trường trong nước và...

VÒNG QUAY SƯ ĐỒ TẦM BẢO
Cập nhật : 19-11-2020

  Tham gia tại: https://thankhuc.gamota.com/sudotambao I. Thời gian diễn ra sự kiện: 0:00 ngày 19/11/2020 - 23:59 ngày 25/11/2020.   II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile   III. Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, cứ...

EVENT NẠP 1 LẦN OUTGAME 26/10 - 28/10
Cập nhật : 25-10-2020

  I. Thời gian diễn ra sự kiện: 0:00 ngày 26/10/2020 - 23:59 ngày 28/10/2020.   II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile   III. Nội dung sự kiện:  Trong thời gian diễn ra sự kiện, user nạp 1 lần đạt mốc sẽ nhận thưởng tương...

EVENT TÍCH NẠP OUTGAME 23/10 - 25/10
Cập nhật : 22-10-2020

  I. Thời gian diễn ra sự kiện: 0:00 ngày 23/10/2020 - 23:59 ngày 25/10/2020.   II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile   III. Nội dung sự kiện:  Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, user nạp tích lũy đến mốc nào sẽ...