MỪNG UPDATE - GIÁM BẢO

Cập nhật : 09-10-2019

 

Quý chiến thần thân mến,
Vui tuần mới, Tiểu Tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện Giám Bảo nhận quà

Thời gian: Sau bảo trì update ngày 9/10/2019 - 23:59 ngày 11/10/2019
Phạm vi: các server đã mở từ 8 ngày trở lên
Quy tắc: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại giao diện VUI CUỐI TUẦN sẽ xuất hiện Giám Bảo, người chơi sử dụng Linh Ngọc để giám bảo nhận thưởng

+ Một lần giám bảo tiêu 25KNB
+ Tổng cộng có 100 điểm chúc phúc mỗi vòng. Chúc phúc đầy sẽ chắc chắn nhận thưởng Giám Bảo của vòng đó!

Phần thưởng như sau: