MINI UPDATE 9.0 - PHỤ BẢN, THÍ LUYỆN MỞ RỘNG

Cập nhật : 15-07-2020

 

Quý Chiến Thần thân mến!

 •     Thời gian dự kiến: 8:30 – 11:00 Thứ 5 (16/07/2020)
 •      Phiên bản bigupdate: 9.1 - TÚY HỎA VŨ
       Lưu ý: 
  Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ không thể tiến hành đăng nhập vào game. Sau khi kết thúc bảo trì sẽ có bài thông báo đến các chiến thần. Bảo trì update có thể kéo dài hơn hoặc kết thúc sớm hơn dự kiến!

 

A. CẬP NHẬT MỚI

1. Phụ bản Tiên Võ và phụ bản Tiên Cẩm

 • Phụ bản Tiên võ: Nguyên liệu - Phụ bản Tiên võ mở rộng tới ải 27, nhận được càng nhiều nguyên liệu, mỗi ngày có thể càn quét nhanh.
 • Phụ bản Tiên cẩm: Nguyên liệu - Phụ bản Tiên cẩm mở rộng tới ải 27, nhận được càng nhiều nguyên liệu, mỗi ngày có thể càn quét nhanh

 

2. Thí luyện Chiến Thần và thí luyện Phong Ma

 • Thí luyện Chiến Thần mở rộng đến tầng 200, khiêu chiến xong có thể quét nhận nhiều nguyên liệu.
 • Thí luyện Phong Ma mở rộng đến tầng 168, khiêu chiến xong nhận nguyên liệu và thuộc tính cộng thêm

 

B. MỞ THÊM NGOẠI QUAN MỚI

 • Thời trang
 • Danh hiệu
 • Avatar
 • Khung chat
 

Và còn nhiều tính năng mở rộng và cải tiến mới khác đang chờ các Chiến Thần khám phá

Tiểu Tiên kính báo !