MINI UPDATE 7.2 - GIỚI HẠN CHI VƯƠNG

Cập nhật : 16-03-2020

 

Quý Chiến Thần thân mến!

 •     Thời gian dự kiến: 9:00 – 11:00 Thứ 3 (17/03/2020)
 •      Phiên bản mini update: 7.2 - GIỚI HẠN CHI VƯƠNG
       Lưu ý: 
  Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ không thể tiến hành đăng nhập vào game. Sau khi kết thúc bảo trì sẽ có bài thông báo đến các chiến thần. Bảo trì update có thể kéo dài hơn hoặc kết thúc sớm hơn dự kiến!

 

A. CẬP NHẬT MỚI

1. Thay đổi quà nạp đầu (HẤP DẪN HƠN):

 • Tích nạp Bất Kỳ:  Gói Nạp Lần Đầu Siêu Giá Trị *1, Gói Tri Ân Nạp Lần Đầu *1, Đan Tăng Cấp Siêu Cấp *1, Vũ Khí Phàn Phẩm*1, Thẻ VIP Bạch Kim *1
 • Tích nạp 188 KNB: Thẻ Sư Tử Cute *1, Gói Đan Thuộc Tính Cấp 5 (Lớn) *3, Xu Khóa *188 Vạn, Chìa Khóa Gói Tri Ân *1, Thượng Cổ Thần Khế Tím *1
 • Tích nạp 688 KNB: Đá Thần Biến *80, Đan EXP (X10) *1, Đá Võ Lực Cấp 7 *1, Hùng Miêu Trúc Y *1, Xu Khóa *488 Vạn

 

2. Mở giới hạn Dấu Chân

 • Dấu chân mở rộng tới bậc 12, bậc 11-Băng Tinh Hàn Thốc, bậc 12- Bộ Bộ Sinh Liên
 • Đan tư chất mở rộng tới 1050, đan trưởng thành mở rộng tới 240

 

3.  Mở giới hạn Thần Tướng

 • Thần tướng mở rộng tới bậc 12, bậc 11- Tinh Nguyên Hạch Tâm, bậc 12 - Nguyên Lực Thần Văn
 • Đan tư chất mở rộng tới 1050, đan trưởng thành mở rộng tới 240

 

4.  Hỗn Độn Thần Trang

 • Mở rộng bậc thần trang, thêm bậc Thái Sơ [ nguyên ] và Thái Thủy [ nguyên ] 
 • Thêm thuộc tính bộ trang bị bậc mới mạnh hơn, có thêm tỷ lệ cộng thêm

Quỷ du khu sở trần, thái thủy thiên nguyên sách. Cửu tinh thủ thiên bồng, thái sơ vân cổ thuật5. Mở giới hạn Linh Đồng

 • Linh đồng mở rộng đến bậc 8, có thể dùng đan tiến cấp linh đồng
 • Tư chất mở rộng đến 1200, trưởng thành mở rộng tới 240

 

B. MỞ THÊM NGOẠI QUAN MỚI

 • Thời trang
 • Danh hiệu
 • Avatar
 • Khung chat

 


C. CẬP NHẬT GIAO DIỆN MỚI 

 •  Giao diện mới chuẩn bị cho sinh nhật game 1 năm
 

Và còn nhiều tính năng mở rộng và cải tiến mới khác đang chờ các Chiến Thần khám phá

Tiểu Tiên kính báo !