MINI UPDATE 7.1 - CHỨNG ĐẠO THẦN TRANG

Cập nhật : 13-01-2020

 

Quý Chiến Thần thân mến!

  •     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 3 (14/01/2020)
  •      Phiên bản mini update: 7.1 - CHỨNG ĐẠO THẦN TRANG
         Lưu ý: 
    Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ không thể tiến hành đăng nhập vào game. Sau khi kết thúc bảo trì sẽ có bài thông báo đến các chiến thần. Bảo trì update có thể kéo dài hơn hoặc kết thúc sớm hơn dự kiến!

 

A. CẬP NHẬT MỚI

1. Trang bị chuyển sinh 5
Thêm trang bị 5cs  (Bộ trang bị Chứng Đạo), mặc trang bị 5cs nhận được thuộc tính càng mạnh hơn

 

2. Hợp thành trang bị chuyển sinh 5
Thêm hợp thành trang bị 5cs, có thể dùng trang bị 4cs để hợp thành trang bị 5cs

 

3. Mỗi ngày phải làm
Mở rộng cấp Mỗi Ngày Phải Làm, hoàn thành hàng ngày nhận độ năng động, có thể tiếp tục tăng cấp Mỗi Ngày Phải Làm

4. Dung lô
Trang bị linh đồng thêm vào danh sách dung lô, dung lô linh đồng có thể thăng cấp dung lô, nhận thêm thuộc tính

5. Dung lô
Mở rộng cấp Tâm tâm tương ấn

 

B. MỞ THÊM NGOẠI QUAN MỚI

  • Thời trang
  • Danh hiệu
  • Avatar
  • Khung chat

 

Và còn nhiều tính năng mở rộng và cải tiến mới khác đang chờ các Chiến Thần khám phá

Tiểu Tiên kính báo !