MINI UPDATE 6.3 - LẠC VÀO TIÊN GIỚI

Cập nhật : 02-12-2019

 

Quý Chiến Thần thân mến!

  •     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 3 (03/12/2019)
  •      Phiên bản mini update: 6.3 - LẠC VÀO TIÊN GIỚI
         Lưu ý: 
    Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ không thể tiến hành đăng nhập vào game. Sau khi kết thúc bảo trì sẽ có bài thông báo đến các chiến thần. Bảo trì update có thể kéo dài hơn hoặc kết thúc sớm hơn dự kiến!

 

A. CẬP NHẬT MỚI

1. Nhẫn cưới
Nhẫn cưới mở rộng đến cấp 120, tiếp tục thăng cấp nhẫn nhận nhiều thuộc tính

2. Cây tình duyên
Cây tình duyên mở rộng đến cấp 120, tiếp tục thăng cấp cây tình duyên nhận nhiều thuộc tính

3. Tiên kỵ
Mở rộng cường hóa tiên kỵ đến cấp 10, dùng đan tiên kỵ có thể cường hóa thuộc tính tiên kỵ

4. Chiêm tinh
Mở rộng cấp chiêm tinh tinh nghiên, người chơi đạt cấp tối đa có thể dùng nguyên liệu tiếp tục tinh nghiên

 

B. MỞ THÊM NGOẠI QUAN MỚI

  • Thời trang
  • Danh hiệu
  • Avatar
  • Khung chat

 

Và còn nhiều tính năng mở rộng và cải tiến mới khác đang chờ các Chiến Thần khám phá

Tiểu Tiên kính báo !