MINI UPDATE 6.2 - CHIẾN TRƯỜNG PHÂN TRANH

Cập nhật : 11-11-2019

 

Quý Chiến Thần thân mến!

  •     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 3 (12/11/2019)
  •      Phiên bản mini update: 6.2 - CHIẾN TRƯỜNG PHÂN TRANH
         Lưu ý: 
    Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ không thể tiến hành đăng nhập vào game. Sau khi kết thúc bảo trì sẽ có bài thông báo đến các chiến thần. Bảo trì update có thể kéo dài hơn hoặc kết thúc sớm hơn dự kiến!

 

A. CẬP NHẬT MỚI

1. Đồ Giám
Đồ Giám mở rộng đến cấp 120, người chơi max cấp có thể tiếp tục dùng Đồ Giám tiến hành thăng cấp

2. Thần Khí
Thần Khí mở rộng đến cấp 150, người chơi max cấp có thể tiếp tục dùng Thần Khí tiến hành thăng cấp

3. Tinh Giám
Tinh Giám mở rộng đến cấp 100, người chơi max cấp có thể tiếp tục dùng Tinh Giám tiến hành thăng cấp

4. Tinh luyện trang bị
Mở rộng đến cấp 120, tiêu hao Xu có thể tinh luyện cấp bậc, tăng càng nhiều lực chiến cho nhân vật

5. Mở lại quà nạp hàng ngày tại Ưu đãi siêu giá trị
Phạm vi: áp dụng cho các server đã mở được 198 ngày trở lên
Thời gian áp dụng: tính cho các giao dịch được nạp vào game sau thời gian bảo trì mini update 6.2

 

B. MỞ THÊM NGOẠI QUAN MỚI

  • Thời trang
  • Danh hiệu
  • Avatar
  • Khung chat

 

Và còn nhiều tính năng mở rộng và cải tiến mới khác đang chờ các Chiến Thần khám phá

Tiểu Tiên kính báo !