DUY NHẤT 29-6 MIÊU TỨ KỲ DUYÊN
Cập nhật : 28-06-2020

Quý chiến thần thân mến Tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện SIÊU HOT, đó chính là Miêu Tứ Kỳ Duyên - Thời gian: 0:00 - 23:59 ngày 29/06/2020 - Phạm vi: các server đã mở được 8 ngày trở lên - Quy tắc:  1、Hoạt...

DUY NHẤT 23-06 X2 KNB KHÔNG KHOÁ
Cập nhật : 22-06-2020

    Quý Chiến Thần thân mến Tiểu Tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện KHUYÊN MÃI X2 KNB KHÔNG KHÓA KHI NẠP        Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 23/06/2020      Phạm vi áp dụng: các server đã mở được 8...

NẠP BẤT KỲ - QUÀ MÊ LY
Cập nhật : 20-06-2020

    Quý chiến thần thân mến! Nhằm mang đến một Chủ Nhật với niềm vui bất ngờ, Đinh Đồng xin gửi tới các chiến thần sự kiện NẠP BẤT KỲ - NHẬN QUÀ THẢ GA Thời gian diễn ra sự kiện: Duy nhất Chủ nhật, 0:00 - 23:59 ngày 21/06/2020 Đối tượng tham...

DUY NHẤT 20-06 MIÊU TỨ KỲ DUYÊN
Cập nhật : 19-06-2020

Quý chiến thần thân mến Tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện SIÊU HOT, đó chính là Miêu Tứ Kỳ Duyên - Thời gian: 0:00 - 23:59 ngày 20/06/2020 - Phạm vi: các server đã mở được 8 ngày trở lên - Quy tắc:  1、Hoạt...

DUY NHẤT 11-06 MIÊU TỨ KỲ DUYÊN
Cập nhật : 10-06-2020

Quý chiến thần thân mến Tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện SIÊU HOT, đó chính là Miêu Tứ Kỳ Duyên - Thời gian: 0:00 - 23:59 ngày 11/06/2020 - Phạm vi: các server đã mở được 8 ngày trở lên - Quy tắc:  1、Hoạt...

DUY NHẤT 04-06 KHUYẾN MÃI X2 KNB KHÔNG KHOÁ
Cập nhật : 03-06-2020

    Quý Chiến Thần thân mến Tiểu Tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện KHUYÊN MÃI X2 KNB KHÔNG KHÓA KHI NẠP        Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 04/06/2020      Phạm vi áp dụng: các server đã mở được 8...

DUY NHẤT 01-06 MIÊU TỨ KỲ DUYÊN
Cập nhật : 31-05-2020

Quý chiến thần thân mến Tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện SIÊU HOT, đó chính là Miêu Tứ Kỳ Duyên - Thời gian: 0:00 - 23:59 ngày 01/06/2020 - Phạm vi: các server đã mở được 8 ngày trở lên - Quy tắc:  1、Hoạt...

DUY NHẤT 24-05 KHUYẾN MÃI X2 KNB KHÔNG KHÓA
Cập nhật : 23-05-2020

    Quý Chiến Thần thân mến Tiểu Tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện KHUYÊN MÃI X2 KNB KHÔNG KHÓA KHI NẠP        Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 24/05/2020      Phạm vi áp dụng: các server đã mở được 8...

DUY NHẤT 21-05 MIÊU TỨ KỲ DUYÊN
Cập nhật : 20-05-2020

Quý chiến thần thân mến Tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện SIÊU HOT, đó chính là Miêu Tứ Kỳ Duyên - Thời gian: 0:00 - 23:59 ngày 21/05/2020 - Phạm vi: các server đã mở được 8 ngày trở lên - Quy tắc:  1、Hoạt...

DUY NHẤT 16-05 KHUYẾN MÃI X2 KNB KHÔNG KHÓA
Cập nhật : 15-05-2020

    Quý Chiến Thần thân mến Tiểu Tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện KHUYÊN MÃI X2 KNB KHÔNG KHÓA KHI NẠP        Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 16/05/2020      Phạm vi áp dụng: các server đã mở được 8...