KHIÊU CHIẾN THỦ LĨNH - BOSS

Cập nhật : 07-03-2019

THỦ LĨNH VIP

Cách vào: Tại giao diện Chính của game, click vào Thủ lĩnh VIP

Quy tắc:

 • VIP có đặc quyền gọi thủ lĩnh riêng
 • VIP Bạch Kim được gọi thủ lĩnh 2 lần/ngày, VIP Truyền Thuyết được gọi thủ lĩnh 3 lần/ngày, VIP Chí Tôn được gọi thủ lĩnh 4 lần/ngày. Đánh bại thủ lĩnh và gọi thủ lĩnh quốc gia nhận quà giống nhau
 • Giá gọi thủ lĩnh tăng theo số lần gọi cùng 1 thủ lĩnh

Phần thưởng: Trang bị Thiên Phẩm, Nguyên liệu tăng bậc trang bị...

 

 

 

THỦ LĨNH QUỐC GIA

Cách vào: Tại giao diện Khiêu chiến Thủ lĩnh, click vào Thủ lĩnh quốc gia

Quy tắc:

 • Boss Thủ lĩnh làm mới vào 10:00, 14:00, 16:00, 22:00 hàng ngày
 • Người chơi tham gia đánh bại được nhiều thưởng
 • Thưởng chia làm các loại: Top 1 sát thương, Top 2-5 sát thương, Quà tham gia, Quà diệt boss

Phần thưởng: Mảnh thần khí, Mảnh bảo vật, Mảnh linh sủng, Nguyên liệu tăng bậc trang bị, Thẻ KNB khóa, Xu, Đá khảm,…

 

 

THỦ LĨNH CÁ NHÂN

Cách vào: Tại giao diện Khiêu chiến Thủ lĩnh, click vào Thủ lĩnh cá nhân để vào

Quy tắc:

 • Đạt cấp nhất định sẽ mở Boss thủ lĩnh cá nhân mới
 • Mỗi thủ lĩnh được khiêu chiến 1 lần/ngày
 • Boss thủ lĩnh cá nhân làm mới vào 0h00 hàng ngày

Phần thưởng:  Trang bị Thiên phẩm, Nguyên liệu tăng bậc trang bị, Thời trang Cánh,

 

 

THỦ LĨNH ĐỊA CUNG

Cách vào: Tại giao diện Khiêu chiến Thủ lĩnh, click vào Thủ lĩnh địa cung để vào

Quy tắc:

 • Có thể vào bất cứ lúc nào. Mỗi lần vào sẽ hao Khóa địa cung số lượng nhất định.
 • Thủ lĩnh bị tiêu diệt sau 10 phút sẽ làm mới tiếp. Trước khi vào hãy chú ý trạng thái làm mới thủ lĩnh
 • Trong cảnh nếu trả phí sẽ kéo dài thời gian, thoát ra sẽ reset thời gian vào, hãy sắp xếp thời gian vào để tránh lãng phí.

Phần thưởng:  Nguyên liệu tăng bậc trang bi

 

 

THỦ LĨNH TAM GIỚI

Cách vào: Tại giao diện PB Thí Luyện click chọn Thí luyện Thiên thần để vào

Quy tắc:

 • Mỗi tầng thí luyện thiên thần được vượt 1 lần/ngày
 • Khiêu chiến thành công tầng hiện tại sẽ được khiêu chiến tầng tiếp theo
 • Số tầng đã vượt, hôm sau có thể quét để nhận quà vượt ải

Phần thưởng:  Nguyên liệu tiến hóa thiên thần, Nguyên liệu tăng bậc trang bị, Xu, Đá khảm,…

 

★★★★★★★★★★★★★★★

THẦN KHÚC MOBILE - HOÁ THẦN ĐỂ CHIẾN THẦN