KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI - TRƯỜNG SINH

Cập nhật : 28-04-2021

 

KHAI MỞ MÁY CHỦ S293 - TRƯỜNG SINH


Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ quý Chiến Thần vui lòng xem tại đây

     Tích Lũy Nạp s293.

I. Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 ngày 30/04/2021 - 23:59 ngày 06/05/2021.

II. Đối tượng tham gia sự kiện: Người chơi S293 - Trường Sinh

III. Nội dung sự kiện:

  •  Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chiến Thần tích lũy nạp đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng qua Thư.
  •  Phần thưởng sẽ được phát qua thư trong vòng 24h sau khi kết thúc event.
  • Tất cả các hình thức nạp đều được ghi nhận

IV. Phần thưởng các mốc trong chuỗi sự kiện:

     Đăng Nhập Nhận Quà s293.

I. Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 ngày 30/04/2021 - 23:59 ngày 04/05/2021.

II. Đối tượng tham gia sự kiện: Người chơi S293 - Trường Sinh

III. Nội dung sự kiện:

  • Trong 5 ngày đầu mở server. Chiến Thần vào game sẽ nhận được phẩn thưởng đăng nhập.
  • Phần thưởng được phát qua thư vào 15h mỗi ngày. Tính từ thời gian mở server cho đến khi kết thúc event.

III. Phần thưởng các mốc trong chuỗi sự kiện:

--------------------------------------------

THẦN KHÚC MOBILE GAMOTA