HOẠT ĐỘNG TAM GIỚI

Cập nhật : 07-03-2019

 

NHIỆM VỤ TAM GIỚI

Quy tắc:

 • Tham gia làm nhiệm vụ nhận EXP cực lớn
 • Làm mới vào 0h00 hàng ngày
 • Tăng cấp VIP sẽ tăng số lần nhiệm vụ tam giới
 • Cẩn thận người chơi server khác tấn công

Phần thưởng: EXP nhân vật, Điểm chiến công, Điểm thù hận

 

 

TAM GIỚI ĐOẠT BẢO

Quy tắc:

 • Khi mở hoạt động, sẽ quét xe vận bảo ở khi an toàn các phe của chiến trường tam giới đến giữa chiến trường
 • Cướp xe vận bảo của địch, bảo vệ xe vận bảo phe mình, nhận nhiều quà

Phần thưởng: Rương bạc (mở nhận ngẫu nhiên đan tăng bậc), Điểm chiến công, Sách kỹ năng Tiên kỵ  

 

 

THỦ LĨNH TAM GIỚI

Quy tắc:

 • 10h45, 14h25, 22h45 hàng ngày làm mới thủ tĩnh theo cấp thế giới hiện tại
 • Tạo sát thương với thủ lĩnh và thủ lĩnh chết thì người chơi sẽ nhận được nhiều quà
 • Server tiêu diệt thủ lĩnh sẽ được quà toàn server

Phần thưởng: Nguyên liệu binh khí, Mảnh Thần khí, Mảnh linh sủng

 

 

TAM GIỚI TRANH BÁ

Quy tắc:

 • Giết người, cướp thủy tinh nhận điểm linh hồn
 • Dùng điểm thủy tinh hiến tế cho nữ thần
 • Phe nào có nữ thần hồi sinh trước sẽ nhận quà thắng lợi, 2 phe thua sẽ nhận quà thất bại

Phần thưởng: Phá Kính Thạch, Đan tư chất Thiên thần, Rương trang bị

 

★★★★★★★★★★★★★★★

THẦN KHÚC MOBILE - HOÁ THẦN ĐỂ CHIẾN THẦN