HỆ THỐNG TIÊN VŨ

Cập nhật : 07-03-2019

 

Cấp mở: 75


Việc mở được tính năng Tiên Vũ sẽ tăng rất nhiều chỉ số thuộc tính cho nhân vật đồng thời cũng tăng Lực chiến nhân vật
Ngoài ra Tiên Vũ cũng tăng thêm hiệu ứng và làm đẹp cho nhân vật


1. Tăng Bậc Tiên Vũ

  • Tăng bậc sẽ dùng Cánh Tiên Vũ
  • Tiên Vũ được chia làm nhiều loại, vượt phó bản Thí luyện Tiên Vũ nhất định sẽ mở Tiên Vũ tương ứng

Ngoài ra người chơi còn có thể sử dụng Đan Tư Chất và Đan Trưởng Thành để tăng thêm thuộc tính cho Tiên Vũ

 

 

2. Thời Trang Ảo Hóa Tiên Vũ

  • Cách nhận: Thông qua Event vận hành, quà VIP, Hoạt động ingame có thể nhận
  • Kích hoạt Ảo hóa sẽ tăng thêm thuộc tính cho Tiên Vũ

 

Lưu ý: Tăng bậc Tiên , Ảo Hóa Tiên Vũ có thể tăng lực chiến của Tiên Vũ và lực chiến nhân vật đấy nhé!

 

★★★★★★★★★★★★★★★

THẦN KHÚC MOBILE - HOÁ THẦN ĐỂ CHIẾN THẦN