HỆ THỐNG TIÊN LINH

Cập nhật : 07-03-2019

 

Cấp mở: 90

Việc mở được tính năng Tiên Linh sẽ tăng rất nhiều chỉ số thuộc tính cho nhân vật đồng thời cũng tăng Lực chiến nhân vật.

  • Tăng bậc sẽ dùng Đan Tăng Bậc Tiên Linh
  • Tiên Linh được chia làm nhiều Bậc khác nhau, mỗi 1 bậc tương ứng với 1 Tiên Linh khác nhau
  • Trang bị Tiên Linh thông qua tiêu diệt Boss Thủ Lĩnh hoặc Event ingame có thể nhận để tăng rất nhiều thuộc tính
  • Tiên Linh cũng có kỹ năng riêng, thông qua Hoạt động và Event có thể nhận

Ngoài ra người chơi còn có thể sử dụng Đan Tư Chất và Đan Trưởng Thành để tăng thêm thuộc tính cho Tiên Linh

Lưu ý: Tăng bậc Tiên Linh, mặc trang bị cho Tiên Linh có thể tăng lực chiến của Tiên Linh và lực chiến nhân vật đấy nhé!

 

★★★★★★★★★★★★★★★

THẦN KHÚC MOBILE - HOÁ THẦN ĐỂ CHIẾN THẦN