HỆ THỐNG TIÊN CẨM

Cập nhật : 07-03-2019

 

Cấp mở: 87

Tiên Cẩm chính là Áo Choàng của nhân vật. Việc mở được tính năng Tiên Cẩm sẽ tăng rất nhiều chỉ số thuộc tính cho nhân vật đồng thời cũng tăng Lực chiến nhân vật. Ngoài ra Tiên Cẩm cũng tăng thêm hiệu ứng và làm đẹp cho nhân vật

 

  • Tăng bậc sẽ dùng Đan Tăng Bậc Tiên Cẩm
  • Tiên Cẩm được chia làm nhiều Bậc khác nhau, mỗi 1 bậc tương ứng với 1 Tiên Cẩm khác nhau
  • Trang bị Tiên Cẩm thông qua tiêu diệt Boss Thủ Lĩnh hoặc Event ingame có thể nhận để tăng rất nhiều thuộc tính
  • Tiên Cẩm cũng có kỹ năng riêng, thông qua Hoạt động và Event có thể nhận

Ngoài ra người chơi còn có thể sử dụng Đan Tư Chất và Đan Trưởng Thành để tăng thêm thuộc tính cho Tiên Cẩm

Lưu ý: Tăng bậc Tiên Cẩm, mặc trang bị cho Tiên Cẩm có thể tăng lực chiến của Tiên Cẩm và lực chiến nhân vật đấy nhé!

 

★★★★★★★★★★★★★★★

THẦN KHÚC MOBILE - HOÁ THẦN ĐỂ CHIẾN THẦN