HỆ THỐNG TIÊN BẢO

Cập nhật : 07-03-2019

 

Cấp mở: 111

Việc mở được tính năng Tiên Bảo sẽ tăng rất nhiều chỉ số thuộc tính cho nhân vật đồng thời cũng tăng Lực chiến nhân vật. 

  • Tăng bậc sẽ dùng Đan Tăng Bậc Tiên Bảo
  • Tiên Bảo được chia làm nhiều Bậc khác nhau, mỗi 1 bậc tương ứng với 1 Tiên Bảo khác nhau
  • Trang bị Tiên Bảo thông qua tiêu diệt Boss Thủ Lĩnh hoặc Event ingame có thể nhận để tăng rất nhiều thuộc tính
  • Tiên Bảo cũng có kỹ năng riêng, thông qua Hoạt động và Event có thể nhận

Ngoài ra người chơi còn có thể sử dụng Đan Tư Chất và Đan Trưởng Thành để tăng thêm thuộc tính cho Tiên Bảo

Lưu ý: Tăng bậc Tiên Bảo, mặc trang bị cho Tiên Bảo có thể tăng lực chiến của Tiên Bảo và lực chiến nhân vật đấy nhé!

 

★★★★★★★★★★★★★★★

THẦN KHÚC MOBILE - HOÁ THẦN ĐỂ CHIẾN THẦN