HỆ THỐNG THÁNH KỲ

Cập nhật : 07-03-2019

 

Cấp mở: 2CS 6 (Cấp 6 chuyển sinh 2)

Việc mở được tính năng Thánh Kỳ sẽ tăng rất nhiều chỉ số thuộc tính cho nhân vật đồng thời cũng tăng Lực chiến nhân vật. 

  • Tăng bậc sẽ dùng Đan Tăng Bậc Thánh Kỳ
  • Thánh Kỳ được chia làm nhiều Bậc khác nhau, mỗi 1 bậc tương ứng với 1 Thánh Kỳ khác nhau
  • Trang bị Thánh Kỳ thông qua tiêu diệt Boss Thủ Lĩnh hoặc Event ingame có thể nhận để tăng rất nhiều thuộc tính
  • Thánh Kỳ cũng có kỹ năng riêng, thông qua Hoạt động và Event có thể nhận

Ngoài ra người chơi còn có thể sử dụng Đan Tư Chất và Đan Trưởng Thành để tăng thêm thuộc tính cho Thánh Kỳ

Lưu ý: Tăng bậc Thánh Kỳ, mặc trang bị cho Thánh Kỳ có thể tăng lực chiến của Thánh Kỳ và lực chiến nhân vật đấy nhé!

 

★★★★★★★★★★★★★★★

THẦN KHÚC MOBILE - HOÁ THẦN ĐỂ CHIẾN THẦN