HỆ THỐNG THẦN TƯỚNG

Cập nhật : 07-03-2019

 

Cấp mở: 1CS 29 (Cấp 29 chuyển sinh 1)

Việc mở được tính năng Thần Tướng sẽ tăng rất nhiều chỉ số thuộc tính cho nhân vật đồng thời cũng tăng Lực chiến nhân vật. 

  • Tăng bậc sẽ dùng Đan Tăng Bậc Thần Tướng
  • Thần Tướng được chia làm nhiều Bậc khác nhau, mỗi 1 bậc tương ứng với 1 Thần Tướng khác nhau
  • Trang bị Thần Tướng thông qua tiêu diệt Boss Thủ Lĩnh hoặc Event ingame có thể nhận để tăng rất nhiều thuộc tính
  • Thần Tướng cũng có kỹ năng riêng, thông qua Hoạt động và Event có thể nhận

Ngoài ra người chơi còn có thể sử dụng Đan Tư Chất và Đan Trưởng Thành để tăng thêm thuộc tính cho Thần Tướng

Lưu ý: Tăng bậc Thần Tướng, mặc trang bị cho Thần Tướng có thể tăng lực chiến của Thần Tướng và lực chiến nhân vật đấy nhé!

 

★★★★★★★★★★★★★★★

THẦN KHÚC MOBILE - HOÁ THẦN ĐỂ CHIẾN THẦN