HỆ THỐNG THẦN THUẬT

Cập nhật : 07-03-2019

 

Cấp mở: 1CS 11 (Cấp 11 chuyển sinh 1)

Việc mở được tính năng Thần Thuật sẽ tăng rất nhiều chỉ số thuộc tính cho nhân vật đồng thời cũng tăng Lực chiến nhân vật. 

  • Tăng bậc sẽ dùng Đan Tăng Bậc Thần Thuật
  • Thần Thuật được chia làm nhiều Bậc khác nhau, mỗi 1 bậc tương ứng với 1 Thần Thuật khác nhau
  • Trang bị Thần Thuật thông qua tiêu diệt Boss Thủ Lĩnh hoặc Event ingame có thể nhận để tăng rất nhiều thuộc tính
  • Thần Thuật cũng có kỹ năng riêng, thông qua Hoạt động và Event có thể nhận

Ngoài ra người chơi còn có thể sử dụng Đan Tư Chất và Đan Trưởng Thành để tăng thêm thuộc tính cho Thần Thuật

Lưu ý: Tăng bậc Thần Thuật, mặc trang bị cho Thần Thuật có thể tăng lực chiến của Thần Thuật và lực chiến nhân vật đấy nhé!

 

★★★★★★★★★★★★★★★

THẦN KHÚC MOBILE - HOÁ THẦN ĐỂ CHIẾN THẦN