HỆ THỐNG THẦN LUÂN

Cập nhật : 07-03-2019

 

Cấp mở: 106


Việc mở được tính năng Thần Luân sẽ tăng rất nhiều chỉ số thuộc tính cho nhân vật đồng thời cũng tăng Lực chiến nhân vật.

  • Tăng bậc sẽ dùng Đan Tăng Bậc Thần Luân
  • Thần Luân được chia làm nhiều Bậc khác nhau, mỗi 1 bậc tương ứng với 1 Thần Luân khác nhau
  • Trang bị Thần Luân thông qua tiêu diệt Boss Thủ Lĩnh hoặc Event ingame có thể nhận để tăng rất nhiều thuộc tính
  • Thần Luân cũng có kỹ năng riêng, thông qua Hoạt động và Event có thể nhận

Ngoài ra người chơi còn có thể sử dụng Đan Tư Chất và Đan Trưởng Thành để tăng thêm thuộc tính cho Thần Luân

Lưu ý: Tăng bậc Thần Luân, mặc trang bị cho Thần Luân có thể tăng lực chiến của Thần Luân và lực chiến nhân vật đấy nhé!

 

★★★★★★★★★★★★★★★

THẦN KHÚC MOBILE - HOÁ THẦN ĐỂ CHIẾN THẦN