HỆ THỐNG LUÂN HỒI

Cập nhật : 25-06-2019

Quý chiến thần thân mến,
Đi kèm với tính năng Tam Chuyển Luân Hồi trong phiên bản cập nhật 4.0 sẽ là hệ thống Luân Hồi, cụ thể như sau

A- THỦ LĨNH THẾ GIỚI

 

 

  • Thêm cách chơi "Thủ lĩnh thế giới", 3 cs 1 mở, thông qua "giao diện chính-server thế giới-Thủ lĩnh thế giới" để vào
  • Trong  cách chơi "Thủ lĩnh thế giới", cướp đoạt quyền sở hữu thủ lĩnh, đánh bại thủ lĩnh có thể được trang bị luân hồi hoàn toàn mới
  • Map "Luân hồi- Hỗn Độn": trong cách chơi này thuộc tính mới có hiệu lực trăm phần trăm, cắt giảm thuộc tính nguyên thủy

 

B - LUÂN HỒI THÍ LUYỆN

 

 

  • Thêm cách chơi "Luân hồi thí luyện", 3 cs 1 mở, thông qua "giao diện chính-Liệp ma-Luân hồi thí luyện" để vào
  • Trong cách chơi "Luân hồi thí luyện", theo thuộc tính khắc chế tự thân dụ dỗ BOSS tiến vào khu vực luân hồi khác nhau liền có thể thoải mái đánh chết BOSS, đạt được nguyên liệu cường hóa trang bị luân hồi
  • Map "Luân hồi - trật tự": trong cách chơi này thuộc tính mới có hiệu lực trăm phần trăm, thuộc tính nguyên thủy không có hiệu lực

 

C - TRANG BỊ LUÂN HỒI

 

 

  • Thêm dưỡng thành "Luân hồi trang bị",  3 cs 1 mở , thông qua "giao diện chính - Luân hồi trang bị" để vào
  • "Luân hồi trang bị" vừa bắt đầu sẽ mở ra tính năng cường hóa, thăng sao, truyền thừa, trợ lực người được chọn tăng chiến lực luân hồi

 

 

--------------------------------------------

THẦN KHÚC MOBILE GAMOTA