HỆ THỐNG DẤU CHÂN

Cập nhật : 07-03-2019

 

Cấp mở: 1CS 36 (Cấp 36 chuyển sinh 1)

Việc mở được tính năng Dấu Chân sẽ tăng rất nhiều chỉ số thuộc tính cho nhân vật đồng thời cũng tăng Lực chiến nhân vật. 

  • Tăng bậc sẽ dùng Đan Tăng Bậc Dấu Chân
  • Dấu Chân được chia làm nhiều Bậc khác nhau, mỗi 1 bậc tương ứng với 1 Dấu Chân khác nhau
  • Trang bị Dấu Chân thông qua tiêu diệt Boss Thủ Lĩnh hoặc Event ingame có thể nhận để tăng rất nhiều thuộc tính
  • Dấu Chân cũng có kỹ năng riêng, thông qua Hoạt động và Event có thể nhận

Ngoài ra người chơi còn có thể sử dụng Đan Tư Chất và Đan Trưởng Thành để tăng thêm thuộc tính cho Tiên Bảo

Lưu ý: Tăng bậc Dấu Chân, mặc trang bị cho Dấu Chân có thể tăng lực chiến của Dấu Chân và lực chiến nhân vật đấy nhé!

 

★★★★★★★★★★★★★★★

THẦN KHÚC MOBILE - HOÁ THẦN ĐỂ CHIẾN THẦN