HỆ THỐNG CHỢ GIAO DỊCH

Cập nhật : 07-03-2019

Cấp mở: 85

"Chợ Giao Dịch" là hệ thống giao dịch giúp các Chiến Thần mở rộng nguồn thu, trưng bày các vật phẩm giá trị. Quý chiến thần hãy tìm hiểu giá trị của các món hàng mình muốn bán, vì đôi khi có những vật phẩm giá cao hơn so với mình tưởng tượng.

Giao diện Giao Dịch


Tự do mua bán vật phẩm, nguyên liệu không khóa và với mỗi món hàng được bán ra đều được tính thuế để đảm bảo giá trị của các món hàng đó và giúp cho quá trình giao dịch được diễn ra thuận tiện, hệ thống đều ghi chép lại trong nhật ký mua bán. Quý chiến thần có thể an tâm khi rao bán món hàng của mình.
Cụ thể: Vật phẩm không khóa trong túi có thể giao dịch, loại tiền cần dùng là KNB. Mỗi một lần bán ra hệ thống sẽ khấu trừ 20% phí, phần còn lại gửi qua thư cho người bán.