HỆ THỐNG CHIẾN KỴ

Cập nhật : 07-03-2019

 

Cấp mở: 116

Việc mở được tính năng Chiến Kỵ sẽ tăng rất nhiều chỉ số thuộc tính cho nhân vật đồng thời cũng tăng Lực chiến nhân vật. 

  • Tăng bậc sẽ dùng Đan Tăng Bậc Chiến Kỵ
  • Chiến Kỵ được chia làm nhiều Bậc khác nhau, mỗi 1 bậc tương ứng với 1 Chiến Kỵ khác nhau
  • Trang bị Chiến Kỵ thông qua tiêu diệt Boss Thủ Lĩnh hoặc Event ingame có thể nhận để tăng rất nhiều thuộc tính
  • Chiến Kỵ cũng có kỹ năng riêng, thông qua Hoạt động và Event có thể nhận

Ngoài ra người chơi còn có thể sử dụng Đan Tư Chất và Đan Trưởng Thành để tăng thêm thuộc tính cho Chiến Kỵ

Lưu ý: Tăng bậc Chiến Kỵ, mặc trang bị cho Chiến Kỵ có thể tăng lực chiến của Chiến Kỵ và lực chiến nhân vật đấy nhé!

 

★★★★★★★★★★★★★★★

THẦN KHÚC MOBILE - HOÁ THẦN ĐỂ CHIẾN THẦN