GỘP SERVER NGÀY 09-09-2020

Cập nhật : 09-09-2020

 

Quý chiến thần thân mến,
Nhằm đáp ứng nhu cầu có thể giao lưu với nhiều bằng hữu hơn, cũng như giúp các Chiến Thần có thể trải nghiệm những trận chiến PK máu lửa và cuồng nhiệt hơn, Ban điều hành Thần Khúc sẽ tiến hành gộp một số máy chủ, cụ thể như nhau

- Thời gian dự kiến gộp: 8:30 - 11:00 ngày 10/09/2020
- Cụm gộp gồm:

 

+ S1-S134
+ S2-S94
+ S15-S133
+ S259-S264-S267
+ S260-S262-S266
+ S261-S263-S265
 

- Lưu ý: 

 • Trong thời gian gộp server ở trên, các server nằm trong danh sách gộp sẽ bảo trì, người chơi không thể đăng nhập vào game
 • Các server khác (không nằm trong danh sách gộp ở trên) vẫn có thể đăng nhập và chiến game bình thường
 • Tùy vào tình hình thực tại trong thời gian kế tiếp, BĐH game sẽ có lộ trình gộp tiếp các cụm server khác (nếu có) để các chiến thần có thể giao lưu thêm bạn bè nhiều hơn

 

 

QUY TẮC GỘP SERVER

Cổng đăng nhập: cổng đăng nhập của người chơi vào các server sau khi gộp không thay đổi

1. Xử lý nhân vật phụ (acc con)

Các nhân vật thỏa mãn đủ 4 điều kiện sau được xem là acc con

1.1 Với người chơi chưa từng nạp:

 • Nhân vật dưới cấp 140
 • 14 ngày không đăng nhập vào game
 • Không phải bảo bối bang


1.2 Với người chơi đã từng nạp vào game:

 • Nhân vật dưới cấp 140
 • 30 ngày không đăng nhập vào game
 • Không phải bảo bối bang
 • VIP 2 trở xuống

 

2. Xử lý dữ liệu sau khi gộp

- BXH: bảo lưu server chính, 30ph hoặc 1h sau làm mới lại bảng xếp hạng

- Cấp thế giới: sẽ tính lại xếp hạng sau khi gộp

- Sảnh phúc lợi: bảo lưu tiến độ điểm danh trong tháng, sau khi gộp căn cứ vào hoạt động cá nhân tiến hành bổ sung

- Hoạt động thưởng nạp/tiêu phí mỗi ngày:

 • Nếu trước khi gộp có hoạt động, sau khi gộp không có hoạt động, người chơi không nhận được thưởng thì phát thư bù
 • Nếu trước và sau gộp có hoạt động sẽ bảo lưu dữ liệu nạp và nhận
 • Nếu gộp xong mới có sẽ tính lại dữ liệu tích lũy

- Căn cứ vào số ngày mở server sẽ thiết lập hoạt động vận hành:

- Thưởng gộp server dựa theo số ngày mở server của server chính

 

3. Điều chỉnh tính năng hoạt động vận hành

- Dựa theo số ngày mở server ban đầu của nhân vật: nạp liên tiếp tháng, nạp liên tiếp tuần, vòng quay hạn giờ, hoạt động linh sủng, hoạt động huyền binh, hoạt động linh thể, ưu đãi mỗi tuần, tầm bảo mỗi tuần

- Hoạt động lễ đặc thù: Nếu là BXH server đơn sẽ bảo lưu số liệu, sau khi gộp xếp hạng lại. Nếu là toàn bộ server thì bảo lưu số liệu.

- Số liệu bang:

 • Bảo lưu cấp bậc bang, thành viên, cấp thú thủ hộ, ghi chép khiêu chiến thú thủ hộ, cống hiến cá nhân, cấp bậc kỹ năng bang, kho bang, ghi chép kho bang, tiệm bang, số lần đổi tiệm bang, mãnh thú bang, thông báo bang
 • Sau khi gộp nếu trùng tên bang thì bang bị trùng tên sẽ hiển thị thêm server. Ví dụ: Thanh Long Môn biến thành  [S3] Thanh Long Môn

- Giao dịch:

 • Căn cứ số liệu sau gộp xếp lại số liệu
 • Bảo lưu thông tin giao dịch gửi bán

- Đấu trường: xếp hạng lại, xếp hạng ngẫu nhiên

- Quyết Chiến Hoàng Thành: sau khi gộp sẽ tạm thời lấy số liệu hoàng bang của server chính, server gộp hủy thân phận hoàng bang, thu hồi danh hiệu, đem thưởng chưa phân phối gửi vào kho bang

- Đấu trường liên server: bảo lưu số liệu cá nhân, thời gian làm mới dựa theo server chính

- Vấn Đỉnh Tam Giới: sau khi gộp sẽ reset số liệu, hoạt động đầu tiên sau gộp sẽ sinh ra dữ liệu mới

- Lãnh địa chiến: bảo lưu số liệu qua ải cá nhân, xóa số liệu bảng xếp hạng, người chơi tiến hành càn quét hoặc khiêu chiến 1 lần để xếp hạng lại, ghi chép vào BXH

- Phụ bản tổ đội

 • Thủ hộ nữ thần: Bảo lưu số liệu qua ải cá nhân, dựa theo ghi chép khiêu chiến mới để xếp hạng
 • Hồng hoang dị giới: Bảo lưu số liệu qua ải cá nhân, xóa xếp hạng, dựa theo ghi chép khiêu chiến mới để xếp hạng

- Ta muốn mạnh hơn: sau khi gộp dưa theo số ngày mở server của server chính làm tiêu chuẩn đánh giá chiến lực

- Hảo hữu: bảo lưu hảo hữu quan hệ

- Liên hệ gần đây: bảo lưu liên hệ gần đây

- Danh sách đen: bảo lưu danh sách đen

- Ghi chép thưởng hoạt động: bảo lưu ghi chép thưởng hoạt động

- Điểm chúc phúc dưỡng thành: Bảo lưu số liệu trước khi gộp

- Kết hôn: bảo lưu số liệu nửa kia và số liệu hạn giờ của bảo hạp bạn lữ

- Sảnh hoạt động: bảo lưu ghi chép

- Thủ lĩnh quốc gia: sau khi gộp đến mốc thời gian sẽ mở lại, xóa dữ liệu kích sát lần trước

- Cửa hàng: bảo lưu ghi chép mua, mua đến mức giới hạn thì sau khi gộp không được mua nữa

- Mua chung: bảo lưu ghi chép mua, số lần mua dựa theo dữ liệu server chính

- VIP: bảo lưu dữ liệu

- Tên nhân vật: nếu có tên trùng thì thêm tên server đằng trước. Ví dụ: ThanhLong biến thành  [S3]ThanhLong

- Tam giới chiến trường: liên kết với server sau gộp

- Nhiệm vụ Tam giới: bảo lưu số liệu hoàn thành nhiệm vụ cá nhân, sau khi gộp dựa theo dữ liệu server chính làm số liệu ban đầu, hoàn thành tiếp được tích lũy

- Tam giới vận bảo: bảo lưu ghi chép nhận bảo rương tích điểm, sau khi gộp dựa theo dữ liệu server chính làm số liệu ban đầu, hoàn thành tiếp được tích lũy tính toán lại

- Bảng xếp hạng tam giới: xóa làm mới lại

- Chiến công/thù hận: bảo lưu số liệu Chiến công/thù hận trong ngày, đạt đến giới hạn sẽ không tăng nữa

- Tam giới đoạt khoáng: ghi chép số hồn phách người chơi nhận được, túi tạm thời, xóa số liệu các trận doanh

 

4. Liên server

- Xử lý liên server của cụm server sau khi gộp

- Nếu trong 1 cụm liên server có 1 server gộp vào 1 cụm liên server khác thì 2 server liên sẽ không bị ảnh hưởng, chỉ là server liên từ 3 server biến thành 2 server

- Ghi chép thời gian gộp: thời gian bắt đầu gộp