EVENT 29/7 - GIÁM BẢO

Cập nhật : 28-07-2020

 

Quý chiến thần thân mến,
Tiểu Tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện Giám Bảo.

Thời gian: 0:00 29/07/2020- 23:59 ngày 30/07/2020
Phạm vi: các server đã mở từ 8 ngày trở lên
Quy tắc: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại giao diện Giám Bảo, người chơi sử dụng Linh Ngọc để giám bảo nhận thưởng

+ Một lần giám bảo tiêu 25KNB
+ Tổng cộng có 100 điểm chúc phúc mỗi vòng. Chúc phúc đầy sẽ chắc chắn nhận thưởng Giám Bảo của vòng đó!

Phần thưởng như sau: