EVENT TÍCH NẠP OUTGAME 23/10 - 25/10

Cập nhật : 22-10-2020

 

I. Thời gian diễn ra sự kiện: 0:00 ngày 23/10/2020 - 23:59 ngày 25/10/2020.

 

II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile

 

III. Nội dung sự kiện:

  •  Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, user nạp tích lũy đến mốc nào sẽ nhận phần thưởng tương ứng các mốc đã đạt được.
  •  Phần thưởng sẽ được phát qua thư trong vòng 24h ngày 26/10/2020.
  •  Tích nạp chỉ tính nạp thông qua web: https://nap.gamota.com/game/payment/thankhuc2020.

 

IV. Phần thưởng các mốc trong chuỗi sự kiện:

Tích Nạp KNB Phần Thưởng 1 Số Lượng Phần Thưởng 2 Số Lượng Phần Thưởng 3 Số Lượng Phần Thưởng 4 Số Lượng
100 Đá Thần Biến 30 Đan EXP Thiên Thần 30        
500 Vẫn Thiết Hạch Tâm 20 Ngạo Thị Huyền Tinh 10 Đan Tư Chất Thiên Thần 30    
1000 Đá Binh Khí Cao Cấp 30 Đá Bội Sức Cao Cấp 30 Đá Hộ Cụ Cao Cấp 30 Lô Nham Trầm Kim 5
3000 Quà Tự Chọn Hồng Hoang Sáng Thế (Đỏ) 1 Quà thuộc tính đan cấp 9 5 Thái Cổ Ngọc Tủy 5 Thần mạch đột phá thạch 5
10000 Thương Thử Đại Tiên 1 Gói ngẫu nhiên Hồn Ngọc đỏ (cấp 10) 1 Hộp Đá Đặc Biệt Cấp 5 5 Rương Thiên Thần Cam 1
20000 Thẻ Tiên Hoa Lôi Thể 1 Hộp Hồn Ngọc Đỏ Ngẫu Nhiên (Cấp 15) 1 Quà đá đặc biệt cấp 6 1 Hòm Thiên Thần Đỏ 1

Lưu ý:

  • Phần thưởng sẽ được phát qua thư trong vòng 24h ngày 26/10/2020.

 

Đại diện BQT Thần Khúc kính bút

.