EVENT NẠP 1 LẦN - TÍCH NẠP OUTGAME 24/04/2021

Cập nhật : 23-04-2021

  

A. Nạp 1 Lần.

I. Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 ngày 24/04/2021 - 23:59 ngày 25/04/2021.

II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile

III. Nội dung sự kiện:

  •  Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chiến Thần nạp 1 lần đạt mốc sẽ nhận thưởng tương ứng.
  •  Mỗi 1 mốc sẽ chỉ được nhận 1 lần trong ngày.
  •  Phần thưởng sẽ được phát qua thư trong vòng 24h ngày hôm sau.
  •  Chỉ tính nạp thông qua web: https://nap.gamota.com/game/payment/thankhuc2020  

IV. Phần thưởng các mốc trong chuỗi sự kiện:

           B. Tích Lũy Nạp.

I. Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 ngày 24/04/2021 - 23:59 ngày 25/04/2021.

II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile

III. Nội dung sự kiện:

  •  Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chiến Thần tích lũy nạp đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng qua Thư.
  •  Phần thưởng sẽ được phát qua thư trong vòng 24h ngày hôm sau.
  • Tất cả các hình thức nạp đều được ghi nhận

IV. Phần thưởng các mốc trong chuỗi sự kiện:

 

Đại diện BQT Thần Khúc kính bút

Phần thưởng vật phẩm trong game sẽ được gửi qua thư nhân vật trong 24h ngày hôm sau.

.